Zvonění ZŠ Chelčického v Praze 3

Zvonění na Žerotínce


Muzejní den 2016 md16min

Dílna čtení ve 4.A ctenarskadilna07

Podporujeme čtenářskou gramotnost ctenarskagramotnost04

Srdíčkový den 2016 srdickovyden2016.JPG

Dlabání dýní dlabanidyni2017_03

Návštěva Rudolfina rudolfinum3AB4B2016_04

Spaní ve škole 2016 (6.B) spaniveskole6.B2016_08

Zahájení nového školního roku prvniden2016_01

ŠvP Střelský Hoštice – 2.C a 3.C švp3 ŠvP Stella – Železná Ruda tSVP_55x

Exkurze POLSKO 2016 polsko2016_13

AntiFETfest 2016 antifetfest2016_03

Jsme opět 2. nejlepší ve finanční gramotnosti v Praze fgtitulnn

SEMINÁŘ FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČEstr�nky se upravuj�2

Den Země dz-mini

Žižkovská věž – výtvarná výchova 9.A (prostorové objekty) zizkovskavez09

MECh MECh znak mini

CheF CheF

Francis Francis1

Vítejte na stránkách

Informace o provozu školy v budově Žerotínova od 28.11.2016.

Ze stavebních důvodů budou žáci školy od pondělí 28.11. používat vchod z ulice Koldinova (vedle kuchyně). Provoz mateřské školy je nezměněn, děti i rodiče mohou používat nadále hlavní vchod.

Pro vyzvedávání děti ze školní družiny je možné použít telefon 778 530 887.

V případě potřeby vstupu přes prosklené dveře je možné zvonit na kuchyni a jídelnu (do 14.30) nebo bude zajištěn vstup službou.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K REKONSTRUKCÍM NA OBOU BUDOVÁCH

  1. BUDOVA ŽEROTÍNOVA

Dne 21. 10. 2016 začínají stavební práce v budově Žerotínova. V první etapě se týkají 4. nadzemního podlaží, kde je umístěna soukromá střední škola Profit.
Výměny oken ve třídách základní školy začínají 7. 11. 2016. Organizace vyučování bude řešena.

  1. BUDOVA CHELČICKÉHO

Od 18. 10. 2016 probíhá oprava přístupových komunikací, které neslouží k pohybu dětí. Dne 25.10. začne rekonstrukce bývalé počítačové učebny, ve které vznikne IT zázemí (server) a další multimediální pracoviště.


Vyhlášení ředitelského volna pro budovu Žerotínova
Dne 18. listopadu 2016 je pro žáky I. stupně v budově Žerotínova 36 vyhlášeno ředitelské volno z důvodů výměny oken v budově. Rodiče mohou využít nabídky zajištění dohledu v družině na druhé budově.Pavel Ostap
ostap (at) gen­tlemail.cz
ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3

ovoce do skolZŠ a MŠ Chelčického je moderní základní škola 21. století, která dává učení smysl, neboť učí pro život. Škola nabízí dlouhodobou péči o děti od vlastní mateřské školy až po odchod studentů na střední školy. Zakládá si na kvalitním vzdělávání v příjemném prostředí obklopeným zelení.

Stále více se škola zaměřuje kromě standardního vyučování všech vzdělávacích oblastí na finanční gramotnost. Průřezové vzdělávací téma prostupuje různými předměty tak, aby se děti uměly orientovat v této dnes tak svízelné oblasti. Ne náhodou se pak učební zaměření předmětu člověk a svět práce v 8. ročníku nazývá ekonomie domácnosti.

Vedení školy nadále pokračuje v intenzivní vnitřní rekonstrukci školy. Na vybudování pěti tříd školní družiny, nové počitačové pracovny či otevření nových šaten v předchozích letech, v letošním roce navázala rekonstrukce odborné pracovny chemie a biologie.

Školní družina se stala svébytným moderním centrem komplexní péče o děti, která patří k základní filozofii školy. Po skončení vyučování mohou děti trávit čas v prostorech s krásným a novým zařízením. Stavební úpravy nabízí ideální propojení venkovního a vnitřního prostoru, kterým se může pochlubit jen málokterá škola v Praze.

Výuka probíhá na dvou pracovištích:
v hlavní budově v Chelčického 43 a na detašovaném pracovišti v Žerotínově 36.

Na odloučeném pracovišti Žerotínova je umístněna MŠ a třídy prvního stupně (1. – 5.).
Po ukončení 5. ročníku přecházejí žáci automaticky do budovy v Chelčického ulici, aniž by museli rodiče žádat o přijetí.

V hlavní budově v Chelčického ulici jsou umístěny 1. – 9. třídy. Vedle běžných tříd, připravující děti ke studiu na středních školách a gymnáziích, jsou ve škole i specializované mikrotřídy, ve kterých je věnována nadstandardní komplexní péče žákům s vývojovými poruchami učení.

Škola také mimořádně zdatně pracuje s cizinci, pro které se otvírají i hodiny češtiny pro cizince s vyškolenými a zkušenými pedagogy.

Každému žáku je věnována individuální péče tak, aby se prohlubovaly veškeré možnosti a vlohy jednotlivců, čemuž napomáhá také široká nabídka kroužků či jiných volnočasových aktivit.
Již od první třídy se také žáci učí anglický jazyk, na druhém stupni se pak učí druhý cizí jazyk nebo prohlubují znalosti v konverzaci v anglickém jazyce.
Na druhém stupni si kromě běžných předmětů zakládáme na výuce mediální výchovy a finanční gramotnosti.


Vzdělávací program:
Na škole se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem: „Školní vzdělávací program Cesty 2016“, který si klade za svůj hlavní cíl připravit děti na cestu životem.


Vybavení školy: počítačové pracovny, odborné pracovny fyziky, chemie, interaktivní tabule, keramické dílny, cvičná kuchyňka a tělocvičny. Na školním dvoře dětské hřiště pro MŠ i pro žáky I. stupně.
Pro odpočinek dětí o přestávkách slouží školní dvůr s basketbalovými koši nebo třída se stolním tenisem.


Projektové vyučování a další formy vzdělávání: Škola každoročně organizuje různé programy projektového vyučování: Muzejní dny, den Země, vánoční jarmark, vánoční dílny atd. Školy v přírodě, pravidelné exkurze, soutěže a mnoho dalšího.

Zájmová a mimoškolní činnost: nabídka kroužků např.: anglický jazyk, keramika, hip-hop, florbal, fotbal, počítače, vaření, aerobic, přírodovědný, hudební a zdravotní kroužek, pohybové hry. K dobré tradici patří také školní florbalový tým CheF.


Samozřejmou součástí školy je školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6:30 a po skončeném vyučování do 17:30 na obou pracovištích.
Kromě běžné družinové činnosti dále každý týden probíhají tzv. rekreační středy, kdy děti navštěvují filmová a divadelní představení či absolvují půldenní výlety a exkurze. Jednou měsíčně je pořádána tzv. narozeninová párty. Školní družina připravuje tradičně Den dětí, vítání prvňáčků, vánoční karneval a řadu dalších akcí.


Stravování je zajištěno v moderně zrekonstruované kuchyni odpovídající náročným normám Evropské unie. Ve školní jídelně je přijato desatero zdravé výživy.

Školní jídelna je tradičním místem pořádání celorepublikového finále soutěže školních jídelen za přítomnosti takových kuchařských kapacit jako je Markéta Hrubešová nabo „kluci v akci“. Pro náš kolektiv kuchařek je soutěž velkou inspirací pro tvorbu jídelníčku i osvojení si trendů moderní a zdravé kuchyně.