Zvonění ZŠ Chelčického v Praze 3

Zvonění na Žerotínce


Zahájení nového školního roku prvniden2016_01

ŠvP Střelský Hoštice – 2.C a 3.C švp3 ŠvP Stella – Železná Ruda tSVP_55x

Exkurze POLSKO 2016 polsko2016_13

ŠVP STRADONICE u BEROUNA strad8


ŠVP DOLNÍ DVŮR – 1.C a 2.C dvůr2


JOM HA – ŠOA Jom 1

ŠVP LIPNO lipno 7

AntiFETfest 2016 antifetfest2016_03

Jsme opět 2. nejlepší ve finanční gramotnosti v Praze fgtitulnn

Tuta Via Vitae – 3. nejlepší v Praze tvv

Sbírka pro Klokánek – předání klokanek2016_06

Red Hand Day 2016 RHD2016_04

Den bezpečnějšího internetu 2016 SID2016_A

LYŽÁK 2016 lyzak2016-27

Zápis do ZŠ zápis8

Bruslení 2015/2016 brusleni2015_43

Adventní sbírka 9.A adventnisbirka9A01

Muzejní den 2015 muzejní den 2015

Spaní ve škole 6.A spaniveskole_6A_2015_19

Spaní ve škole 5.A spaniveskole5A2015_27

SEMINÁŘ FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO RODIČE RPmini

Srdíčkový den 2015 srdickovy den logo srdce

Brandy ve škole brandy

Informace o rekonstrukci školní jídelny logo

Rozloučení s deváťáky 2015 rozloucenisdevataky2015_07

Návštěva ZOO – červen 2015 zoonazaver2015_04str�nky se upravuj�2

AntiFET fest 2015
nejlepší scénář :-)
antifetfest2015_03

ŠvP Kořínek SvPKorinek2015_05

ŠvP Dolní Dvůr (1.C a 2.C) švp0

ŠvP Světlá nad Sázavou 2015 (4.B a 5.D) svpsvetlanadsazavou2015_27

NEKOUŘÍME kuřba3

Den Země dz-mini

Sponzorství ZOO (aktualizováno) zoosponzor2

ŠVP BARTOŠOVA PEC švp2

Jsme 2. nejlepší ve finanční gramotnosti v Praze fgtitulnn

Žižkovská věž – výtvarná výchova 9.A (prostorové objekty) zizkovskavez09

Srdíčkový den 2015 srdickovy den 2015

Šéfkuchař Bidvest vařil v naší kuchyni 19.3.2015 vjidelne2015

Red Hand Day 2015 RHD2015_10

Den bezpečnějšího internetu 2015 Logo_PodporujemeSID2015mini

Bruslení Bruslen�013

ŠVP Lučany lučany5

Zápis 2015 zapis2015_01

Vánoční jarmark na Žerotínce jarmark16

Vánoční florbalový turnaj 2015 florbal_vanocniturnaj2014_04

LANDART landart14_03

Předdušičky preddusicky14_03

Prevence ve 3.C kamarád1

Větrníkový den vetrnikovyden2014_03

FLOORBALL CUP 2014
2. místo
florbal2014_05

Muzejní den 2014 DOPLNĚNO muzeln�_den_2014mini

Výstava Naše Cesta (7.A) nasecesty7A2014_01

HALLOWEEN 2014 halloween14_01

Legiovlak legiovlak14_03

ZOO – Sponzorský den 2014 zooSPden14_01

Jak 6.B spala ve škole spaniveskole6b2014_03

Obrázky z činnosti družiny 2013/2014 (doplněno) DRnarozeniny2014_04

Rozloučení s deváťáky devataci2014_02

Muzikálové představení ‚Kouzelná květina‘ kouzelnakvetina2014_06

Postavme si svoje město postavmesisvojemesto2014_14

Návštěva ZOO zoo14_03

Den integrovaného záchranného systému 2014 denIZS2014_22

Finále soutěže AntiFETfest 2014 antifetfest2014_03

CELOSTÁTNÍ FINÁLE soutěže ve finanční gramotnosti fgsoutez2014finale02

MECh MECh znak mini

CheF CheF

Francis Francis1

Vítejte na stránkách(23.9.2016) Třídy z budovy Žerotínova dorazily v pořádku na školu v přírodě.

Ve čtvrtek 6. října se od 18:00 konají třídní schůzky rodičů.
Tak jako každý rok máme řadu novinek. Několik učeben na obou budovách bylo rekonstruováno. Jsou vybaveny novým nábytkem. Pedagogický sbor doplnily nové posily.


Bohužel se nepodařilo realizovat rekonstrukci oken v budově Žerotínova, která z technických důvodů nemohla být zahájena. V současné době jednáme se zřizovatelem i firmou, která má opravu provádět, o možnostech realizace za provozu školy tak, aby výuka nebyla v žádném případě narušena.

V budově Chelčického pokračuje oprava střechy podle harmonogramu, takže se předpokládá její zakončení v závěru měsíce září. Oprava by neměla žádným způsobem narušit činnost školy. Omezen je pouze vstup na školní dvůr, kdy nelze používat dveře u šaten. Místo toho budou ke vstupu na školní dvůr sloužit dveře před ředitelnou, tedy naproti toaletám v křídle budovy.

Během prázdnin se školní tělocvična stala dějištěm 20. ME v carromu. Evropská špička zde ve 3 dnech soutěžila ve 3 kategoriích. Nejprve se v pátek odehrála soutěž národních týmů, kde tým ČR dosáhl historického úspěchu – získal první vítězství, a to v boji o umístění nad týmem ze Srbska. Celkovým vítězem se stal německý tým, který po dlouhé době přehrál favority z Velké Británie.

První školní den zahajujeme klasicky ve třídách se svými třídními učiteli a spolužáky. Děti prvního stupně obou budov pak mají na školním dvoře zajištěn program se skákacím hradem i grilovanými buřty.

Aktualizován je školní vzdělávací program Na společné cestě 2016 a úpravou prošel i školní řád.

Těšíme se na další školní rok. Všem žákům přeje mnoho úspěchů, jejich rodičům spokojenost a nám všem hodně sil.
ovoce do skolZŠ a MŠ Chelčického je moderní základní škola 21. století, která dává učení smysl, neboť učí pro život. Škola nabízí dlouhodobou péči o děti od vlastní mateřské školy až po odchod studentů na střední školy. Zakládá si na kvalitním vzdělávání v příjemném prostředí obklopeným zelení.

Stále více se škola zaměřuje kromě standardního vyučování všech vzdělávacích oblastí na finanční gramotnost. Průřezové vzdělávací téma prostupuje různými předměty tak, aby se děti uměly orientovat v této dnes tak svízelné oblasti. Ne náhodou se pak učební zaměření předmětu člověk a svět práce v 8. ročníku nazývá ekonomie domácnosti.

Vedení školy nadále pokračuje v intenzivní vnitřní rekonstrukci školy. Na vybudování pěti tříd školní družiny, nové počitačové pracovny či otevření nových šaten v předchozích letech, v letošním roce navázala rekonstrukce odborné pracovny chemie a biologie.

Školní družina se stala svébytným moderním centrem komplexní péče o děti, která patří k základní filozofii školy. Po skončení vyučování mohou děti trávit čas v prostorech s krásným a novým zařízením. Stavební úpravy nabízí ideální propojení venkovního a vnitřního prostoru, kterým se může pochlubit jen málokterá škola v Praze.

Výuka probíhá na dvou pracovištích:
v hlavní budově v Chelčického 43 a na detašovaném pracovišti v Žerotínově 36.

Na odloučeném pracovišti Žerotínova je umístněna MŠ a třídy prvního stupně (1. – 5.).
Po ukončení 5. ročníku přecházejí žáci automaticky do budovy v Chelčického ulici, aniž by museli rodiče žádat o přijetí.

V hlavní budově v Chelčického ulici jsou umístěny 1. – 9. třídy. Vedle běžných tříd, připravující děti ke studiu na středních školách a gymnáziích, jsou ve škole i specializované mikrotřídy, ve kterých je věnována nadstandardní komplexní péče žákům s vývojovými poruchami učení.

Škola také mimořádně zdatně pracuje s cizinci, pro které se otvírají i hodiny češtiny pro cizince s vyškolenými a zkušenými pedagogy.

Každému žáku je věnována individuální péče tak, aby se prohlubovaly veškeré možnosti a vlohy jednotlivců, čemuž napomáhá také široká nabídka kroužků či jiných volnočasových aktivit.
Již od první třídy se také žáci učí anglický jazyk, na druhém stupni se pak učí druhý cizí jazyk nebo prohlubují znalosti v konverzaci v anglickém jazyce.
Na druhém stupni si kromě běžných předmětů zakládáme na výuce mediální výchovy a finanční gramotnosti.


Vzdělávací program:
Na škole se vyučuje podle vlastního vzdělávacího programu s názvem: „Školní vzdělávací program Cesty“, který si klade za svůj hlavní cíl připravit děti na cestu životem.


Vybavení školy: počítačové pracovny, odborné pracovny fyziky, chemie, interaktivní tabule, keramické dílny, cvičná kuchyňka a tělocvičny. Na školním dvoře dětské hřiště pro MŠ i pro žáky I. stupně.
Pro odpočinek dětí o přestávkách slouží školní dvůr s basketbalovými koši nebo třída se stolním tenisem.


Projektové vyučování a další formy vzdělávání: Škola každoročně organizuje různé programy projektového vyučování: Muzejní dny, den Země, vánoční jarmark, vánoční dílny atd. Školy v přírodě, pravidelné exkurze, soutěže a mnoho dalšího.

Zájmová a mimoškolní činnost: nabídka kroužků např.: anglický jazyk, keramika, hip-hop, florbal, fotbal, počítače, vaření, aerobic, přírodovědný, hudební a zdravotní kroužek, pohybové hry. K dobré tradici patří také školní florbalový tým CheF.


Samozřejmou součástí školy je školní družina, jejíž provoz je zajištěn od 6:30 a po skončeném vyučování do 17:30 na obou pracovištích.
Kromě běžné družinové činnosti dále každý týden probíhají tzv. rekreační středy, kdy děti navštěvují filmová a divadelní představení či absolvují půldenní výlety a exkurze. Jednou měsíčně je pořádána tzv. narozeninová párty. Školní družina připravuje tradičně Den dětí, vítání prvňáčků, vánoční karneval a řadu dalších akcí.


Stravování je zajištěno v moderně zrekonstruované kuchyni odpovídající náročným normám Evropské unie. Ve školní jídelně je přijato desatero zdravé výživy.

Školní jídelna je tradičním místem pořádání celorepublikového finále soutěže školních jídelen za přítomnosti takových kuchařských kapacit jako je Markéta Hrubešová nabo „kluci v akci“. Pro náš kolektiv kuchařek je soutěž velkou inspirací pro tvorbu jídelníčku i osvojení si trendů moderní a zdravé kuchyně.