Platby

PLATBY NA ÚČET

006023–200079­5359/0800

HLAVNÍ BUDOVA

DRUŽINA: V.S. 111
KROUŽKY: V.S. 555

BUDOVA ŽEROTÍNOVA

DRUŽINA: V.S. 222
KROUŽKY: V.S. 444

Úplata za školní družinu je ve školním roce 2021/2022 zvýšena na 250 Kč na měsíc.
Za pololetí tedy 1250 Kč a za celý rok 2500 Kč.

DO 20. 9. ODEVZDEJTE PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽKY
DO KONCE ZÁŘÍ JE NUTNÉ MÍT ZAPLACENOU DRUŽINU