Pozvánka na setkání s rodiči žáků s OMJ

Setkání s rodiči žáků s odlišným mateřským jazykem

Termín: 15.6.2020
Čas: 13.00 – 15.00
Zaměření:
– možnosti podpory žáků během prázdnin
– spolupráce s pedagogy a dalšími organizacemi v pokračujícím vzdělávání
– zapojení žáků a rodičů do školní komunity
– setkání s odborníkem z pomáhající organizace pro začleňování cizinců

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školy.

„Co o prázdninách?“

výzva 49 OP PPR - Pozvánka na setkání s rodiči žáků s OMJ

publikováno: 10. 6. 2020 14.25

zařazeno v: , , ,