V průběhu školního roku nabízí škola k pronájmu některé své prostory.

Veřejnosti jsou v odpoledních hodinách k dispozici školní tělocvičny se samostatným vchodem.
Tělocvičny jsou vybaveny brankami, žíněnkami, sítí, apod. Součástí jsou samostatné šatny se sprchou.

Nabídka:

Budova Chelčického

velká tělocvična: 460,– Kč / hodinu (60 min.), o víkendech 620,- / hodinu (60 min.)

malá tělocvična: 320,– Kč / hodinu (60 min.), o víkendech 520,- / hodinu (60 min.)

pronájem pro schůze: 300,– Kč / hodinu (60 min.)

Budova Žerotínova

tělocvična: 250,– Kč / hodinu (60 min.)

 

Momentálně jsou k dispozici následující volné hodiny:

Budova Chelčického

malá tělocvična: momentálně není k dispozici žádný volný termín
velká tělocvična: momentálně není k dispozici žádný volný termín

Budova Žerotínova

momentálně není k dispozici žádný volný termín

Pro doplňující informace ohledně pronájmů:

kancelář školy, paní VINTROVÁ

tel.: 222 592 504