Rada školy

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

ZA PEDAGOGICKÝ SBOR
Alena Vřešťálová alenavrestalo­va(at)seznam.cz
Radka Soukupová soukupradka(at)sez­nam.cz
Ladislav Čáp cap (at)zschelcic­keho.cz
ZA ZŘIZOVATELE
Martin Brožek
Michal Kopáč
David Gregor
ZA RODIČE
Miloslav Stránský miloslavecek (at)gmail.com
Karolína Jelínková karol.jelinkova (at)seznam.cz
Dagmar Macáková dadah(at)email.cz

 

Volby do školské rady 2017

 

Dne 22 – 23.11. 2017 se konají během pedagogické rady a  třídních konzultací volby do školské rady na léta 2018 – 2020.

Odděleně volí pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci žáků 3 své zástupce (1/3 za budovu Žerotínova).

Kandidáti za zákonné zástupce se oznamují předsedkyni volební komise Mgr. Daniele Uhrové prostřednictvím emailu se stručným medailonkem kandidátů (3-4 věty o uchazeči).

Volební orgán školské rady jmenovaný ředitelem školy je:

Předsedkyně Mgr. Daniela Uhrová (uhrova@zschelcickeho.cz)

Členové: Ladislava Nohejlová, Ladislav Čáp (za členy stávající rady)