Rada školy

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY

ZA PEDAGOGICKÝ SBOR
Alena Vřešťálová vrestalo­va(at)chelcickeho.cz
Radka Soukupová soukupova(at)chelcickeho.cz
Marie Valentová  
ZA ZŘIZOVATELE
Jiří Svrček  
Adam Šenk  
Michaela Kučerová  
ZA RODIČE
Miloslav Stránský miloslavecek (at)gmail.com
Veronika Přistoupilová  
Renata Foistová  

 

Volby do školské rady 2017

 

Dne 22 – 23.11. 2017 se konají během pedagogické rady a  třídních konzultací volby do školské rady na léta 2018 – 2020.

Odděleně volí pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci žáků 3 své zástupce (1/3 za budovu Žerotínova).

Kandidáti za zákonné zástupce se oznamují předsedkyni volební komise Mgr. Daniele Uhrové prostřednictvím emailu se stručným medailonkem kandidátů (3-4 věty o uchazeči).

Volební orgán školské rady jmenovaný ředitelem školy je:

Předsedkyně Mgr. Daniela Uhrová (uhrova@zschelcickeho.cz)

Členové: Ladislava Nohejlová, Ladislav Čáp (za členy stávající rady)