Rada školy

Volby do školské rady 2021 – 2024

Volby do školské rady proběhly dne 13.10. 2021.
Volby členů zastupujících pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků se uskutečnily na obou budovách.

Zvoleni byli:
a) za budovu Chelčického 43/2614: pan Michal Štěpán a paní Jitka Šťastná
b) za budovu Žerotínova 36/1100: paní Jindřiška Haramulová

Volební účast:
V budově Chelčického z 513 oprávněných voličů se volby účastnilo 337 voličů.
V budově Žerotínova z 155 oprávněných voličů se volby účastnilo 92 voličů.

Za pedagogické pracovníky byly zvoleny: Mgr. Alena Vřešťálová, Mgr. Irena Loudová, Mgr. Radka Soukupová.

14.10. 2021 Mgr. Daniela Uhrová (předsedkyně volební komise)

ČLENOVÉ MINULÉ ŠKOLSKÉ RADY

ZA PEDAGOGICKÝ SBOR
Alena Vřešťálová vrestalo­va(at)chelcickeho.cz
Radka Soukupová soukupova(at)chelcickeho.cz
Marie Valentová  
ZA ZŘIZOVATELE
Jiří Svrček  
Adam Šenk  
Michaela Kučerová  
ZA RODIČE
Miloslav Stránský miloslavecek (at)gmail.com
Veronika Přistoupilová  
Renata Foistová  

 

Volby do školské rady – 2021 (přesunuto z původu pandemické situace ve školním roce 2020/2021)

Dne 13.10. 2021 se konají během pedagogické rady a  třídních schůzek volby do školské rady na léta 2021 – 2023.

Odděleně volí pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci žáků 3 své zástupce (1/3 za budovu Žerotínova).

Kandidáti za zákonné zástupce se oznamují předsedkyni volební komise Mgr. Daniele Uhrové prostřednictvím emailu uhrova@chelcickeho.cz se stručným medailonkem kandidátů (3-4 věty o uchazeči) do 6.10. 2021

Volební orgán školské rady jmenovaný ředitelem školy je:

Předsedkyně Mgr. Daniela Uhrová (uhrova@chelcickeho.cz)

Členové: Milan Vřešťál, Radka Soukupová (za členy stávající rady), Lada Nohejlová a Ivana Bejčková.

 

 

 

Zápisy ze zasedání

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Chelčického-27.6.2017

Zápis ze zasedání 11. listopadu 2015

Zápis ze zasedání 22. června 2015 

Zápis ze zasedání 15.prosince 2014

Zápis ze zasedání 20.říjen 2014

Zápis ze zasedání 11. června 2014
prezenční listina 11. června 2014

Zápis ze zasedání 14. října 2013

Zápis ze zasedání 4. září 2013

Zápis ze zasedání 16. února 2012

    • Volby do školské rady 2017

 

Dne 22 – 23.11. 2017 se konají během pedagogické rady a  třídních konzultací volby do školské rady na léta 2018 – 2020.

Odděleně volí pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci žáků 3 své zástupce (1/3 za budovu Žerotínova).

Kandidáti za zákonné zástupce se oznamují předsedkyni volební komise Mgr. Daniele Uhrové prostřednictvím emailu se stručným medailonkem kandidátů (3-4 věty o uchazeči).

Volební orgán školské rady jmenovaný ředitelem školy je:

Předsedkyně Mgr. Daniela Uhrová (uhrova@zschelcickeho.cz)

Členové: Ladislava Nohejlová, Ladislav Čáp (za členy stávající rady)

 

 

Dne 18. – 19.11. 2020 se konají během pedagogické rady a  třídních konzultací volby do školské rady na léta 2021 – 2023. Termín může být přesunut na pozdější termín dle vývoje epidemiologické situace (do 4.12.2020).

Odděleně volí pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci žáků 3 své zástupce (1/3 za budovu Žerotínova).

Kandidáti za zákonné zástupce se oznamují předsedkyni volební komise Mgr. Daniele Uhrové prostřednictvím emailu se stručným medailonkem kandidátů (3-4 věty o uchazeči).

Volební orgán školské rady jmenovaný ředitelem školy je:

Předsedkyně Mgr. Daniela Uhrová (uhrova@zschelcickeho.cz)

Členové: Milan Vřešťál, Radka Soukupová (za členy stávající rady)