Nejbližší akce

2015/2016

květen – červen

 • Pokračují preventivní programy Života bez závislostí
  • 5. třídy – Není hra jako hra
  • 6. třídy – Jsen jaký jsem
  • 7. třídy – Nenechám se vyprovokovat
  • 8. třídy – Co smín, nesmím a musím
  • 2. třídy – Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi
 • 8. B – prevence extremismuý
 • 8.B – program k revitalizaci vztahů ve třídě
 • 9.A – účast na Jom ha – šoa
 • probíhají další kola přijímacího řízení

duben

 • Pokračují preventivní programy Městské policie
  • 5. třídy – Drogy I
  • 6. třídy -Šikana
  • 7. třídy – Kriminalita dětí a mládeže
  • 8. třídy – Drogy II
  • 9. třídy – Právní vědomí
 • přijímací řízení na střední školy

březen

 • Pokračují preventivní programy Městské policie
  • 5. třídy – Malý kriminalista
 • odevzdávání přihlášek na střední školy

únor

 • potvrzujeme přihlášky na střední školy

leden

 • Pokračují preventivní programy Městské policie
  • přípravka – Petr sám doma
  • 7. třídy – Jak si nenechat ublížit
  • 9. třídy – Mimořádné události
 • vydáváme přihlášky na střední školy
 • 2. třídy dlouhodobý preventivní program Kočičí zahrada

prosinec

 • Pokračují preventivní programy Městské policie
  • přípravka – bezpečné chování ke psům
  • 1. třídy – Petr sám doma, Bezpečí v každém ročním období
  • 2. třídy – Petr sám venku
  • 6. třídy – bezpečí v elektronickém světě

listopad

 • Schola Pragensis
 • šlolení pedagogů – Kázeň a klima ve třídě
 • 7.B, 8.B – program Tandem

říjen

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • 9. třídy – exukze do SOŠ
 • Muzejní den
 • Začínají preventivní programy Městské policie
  • 8. třídy – Partnerské násilí, autorská práva
 • výjezdní školení k tématu šikana – Bc. Vaňková

září

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • 3. třídy – Policie dětem – prevence Policie ČR(celoroční projekt)
 • 5. třídy – Sešit plný průšvihů – Policie ČR(střčednědobý projekt)
 • 9. A a 9. B – návštěva IPS Úřadu práce
 • Začínají preventivní programy Života bez závislosti
  • 3. třídy – Nikotin mě neláká – 2 hodiny
  • 4. třídy – 2 hodiny – Bavím se i bez alkoholu
  • 6.A třídy – 8hodin – Utvořme si svou třídu, spojeno se spaním ve škole
  • 5.A – 8 hodin – Naše třída, spojeno se spaním ve škole
 • školení pedagogů k projektu Kočičí zahrada

2014/2015

duben – květen

 • přijímací řízení na střední školy
 • Pokračují programy ŽBZ
 • 4. třídy – bavím se i bez alkoholu
 • 5. třídy – není hra jako hra
 • 7. třídy – Nenechám se vyprovokovat, Umím říci ne
 • 8.A – Co smím, nesmím a musím

březen

 • Programy MěPO
 • 2. třídy – bezpečné chování
 • 4. třídy – bezpečí v elektronickém světě
 • 8. třídy – Jak se nestát obětí(pachtelem) trestného činu
 • Přípravka – Brumla

leden

 • rozdáváme přihlášky na SŠ
 • Programy MěPO
 • 2. třídy – povinnosti chodce
 • 4. třídy – zdravověda
 • 5. třídy – Drogy I, zdravověda
 • 6. třídy – šikana
 • 7. třídy – Kriminalita dětí a mládeže, Prevence požárů I
 • 8. třídy – Drogy II, Zdravověda, Požáry II
 • 9. třídy – Právní vědomí, Požáry III

prosinec

 • Prevence ve 3. C
 • 9. třídy – beseda o AIDS

listopad

 • 9. třídy – návštěva veletrhu středních škol Schola Pragensis
 • Muzejní den

říjen

 • 9. třídy – návštěva IPS Úřadu práce
 • 8. a 9. třídy – Extremismus(úvod do problematiky) – Imperativ, o.s.
 • 5.D – projekt TANDEM – ve spolupráci s PPP

Začínají preventivní programy Života bez závislosti

 • 6.A – Jsem jaký jsem –6 hodin
 • 8.B – Co smín, nesmím a musím – 6 hodin
 • 9.B – Kdo jsem, kam jdu, co chci – 4 hodiny
 • 6. B – Utvořme si svou třídu(adaptační program ve třídě – 8 hodin(navíc spojeno se spaním ve škole)

září

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • 3. třídy – Policie dětem prevence – Policie ČR(celoroční projekt)
 • 5. třídy – Sešit plný průšvihů – Policie ČR(střčednědobý projekt)
 • účast na výzkumném projektu Kliniky Adiktologie

2013/2014

duben

 • Preventivní programy Života bez závislosti
 • přijímací řízení na střední školy

leden

 • přijímací řízení ma umělecké školy

prosinec

 • Preventivní programy Městské policie – pokračování

listopad

 • 9. třídy – návštěva Úřádu práce, návštěva veletrhu středních škol Schola Pragensis
 • 6. třídy – Sešit plný průšvihů II
 • Preventivní programy Městské policie
  • přípravka – Brumla ve městě, Brumla v MHD
  • 1. třídy – Bezpečný kontakt se psy, Petr sám doma
  • 2. třídy – Bezpečný kontakt se psy, Bezpečné chování, Povinnosti chodce
  • 4. třídy – Základy první pomoci
  • 5. třídy – Jak si nenechat ublížit I, Malý kriminalista, Drogy I
  • 6. třídy – Šikana
  • 7. třídy – Jak si nenechat ublížit II, Kriminalita dětí a mládeže
  • 8. třídy – Chování při mimořádných událostech, Jak se nestát obětí(pachatelem) trestného činu, Drogy II, Zdravověda a první pomoc
  • 9. třídy – Právní vědomí, Autorský zákon

říjen

 • 6. třídy – Sešit plný průšvihů I – Policie ČR
 • účast na výzkumném projektu Kliniky Adiktologie
 • Muzejní den

září

 • Slavnostní zahájení školního roku
 • 3. třídy – Policie dětem(Ajax) prevence Policie ČR(celoroční projekt)

2012/2013

květen

 • oslavy Dne Země

duben

 • přijímací řízení na SŠ

březen

 • Pokračují programy MěPo

únor
Začínají programy MěPo

 • Základy 1. pomoci – 1. a 2. třídy
 • Zdravověda, Autorská práva(chl), Jak se nestát obětí trestného činu(dí), Požární ochrana, Drogy II – 8. třídy
 • Medvídek Brumla – přípravka
 • Petr sám doma – 1. třídy
 • Petr sám venku – 2. třídy
 • Bezpečí v elektronickém světě, Drogy I – 5. třídy
 • Kyberšikana, Kriminalita dětí a mládeže – 7. třídy
 • Jak se nestát obětí znásilnění(dí), Domácí násilí(chl), Integrovaný systém, požární ocharana, Právní vědomí – 9. třídy
 • Šikana – 6. třídy

leden

 • rozdáváme přihlášky na střední školy

prosinec

 • Ajax – program Policie ČR – třídy prvního stupně
 • návštěva u MěPo – 4. a 5. třídy

listopad

 • 9. třídy – návštěva Úřadu práce
 • podáváme přihlášky na umělecké školy

říjen

 • Pokračují programy Života bez závislostí
 • Policie ČR – Sešit plný průžvihů – 6. třídy

září

 • Začínají preventivní programy Života bez závislosti
  • 3. třídy – Nikotin mě neláká – 2 hodiny
  • 4. třídy – 2 hodiny – Bavím se i bez alkoholu, vhodná náplň volného času
  • 5. třídy – 2 hodiny – Není hra jako hra
  • 6. třídy – 6 hodin – Jsem jaký jsem
  • 7. třídy – 6 hodin – Nenechám se vyprovokovat,Umím říci ne
  • 8. třídy – 4 hodin – Co smím, nesmím a musím
  • 9. třída – 6 hodin – Kdo jsem, kam jdu, co chci

  2011/2012

 • květen
 • přijímací řízení na střední školy – další kola
 • 2. a 3. třídy – AJAX – pokračování
 • Pokračování programů MěPo

duben

 • přijímací řízení na střední školy
 • 2. a 3. třídy – AJAX – pokračování
 • Den Země
 • Programy MěPo
 • 1.třídy – Petr sám doma
 • 2. – 4. třídy – bezpečné chování
 • 5. třídy – Bezpečí v elektronickém světě, Drogy I
 • 6. třídy -bezpečí v elektronickém světě, Šikana
 • 7. třídy – Kriminalita dětí a mládeže
 • 8. třídy -Autorská práva, Jak se nestát obětí trestného činu, Drogy II
 • 9. třída – Domácí násilí

březen

 • Sešit plný průšvihů – pokračování
 • 2. a 3. třídy – AJAX – pokračování
 • Planeta Země – Nový Zéland
 • Tonda Obal – třídíme
 • Dny bruslení

únor

 • lyžařský kurz
 • 6. třídy – Sešit plný průšvihů (Policie ČR)
 • školní turnaj ve florbalu

leden

 • 2. a 3. třídy – celoroční preventivní program Policie ČR
 • rozdáváme přihlášky na střední školy

prosinec

 • 6.12. – 8. třídy- exkurze do ČNB
 • 19.12. – 2. stupeň – návštěva Planetária

listopad

 • 25.11. Návštěva ÚP – 9. třída
 • přihlášky na umělecké školy

říjen

 • 25.10. – Sportovní dopoledne pro MŠ
 • 17.10. Planeta Země – Čína
 • Pokračují programy Života bez závislostí

září

 • 29.9. – Policie ČR – trestní odpovědnost – 8. třídy
 • 27.9. -Muzejní den

Začínají preventivní programy Života bez závislosti

 • 3. třídy – Nikotin mě neláká – 2 hodiny
 • 4. třídy – 4 hodiny – Bavím se i bez alkoholu, vhodná náplň volného času
 • 5. třídy – 10 hodin – Není hra jako hra, Naše třída
 • 6. třídy – 6 hodin – Jsem jaký jsem
 • 7. třídy – 6 hodin – Nenechám se vyprovokovat,Umím říci ne
 • 8. třídy – 6 hodin – Co smím, nesmím a musím
 • 9. třída – 6 hodin – Kdo jsem, kam jdu, co chci
 • 6.D, 7.B, 8.A – Utvořme si svou třídu (spojeno se spaním ve škole)

2010/2011

červen

 • Policie ČR -Ajaxův zápisník (2. třídy)
 • Policie ČR – Sešit plný průšvihů (6. třídy)
 • 4. představení
  KMD
 • 7. – 9. třídy filmové představení Lidice

květen

 • Policie ČR -Ajaxův zápisník (2. třídy)
 • Policie ČR – Sešit plný průšvihů (6. třídy)
 • 4. představení
  KMD

duben

 • Policie ČR -Ajaxův zápisník (2. třídy)
 • Policie ČR – Sešit plný průšvihů (6. třídy)
 • 4. představení
  KMD

březen

 • Policie ČR -Ajaxův zápisník (2. třídy)
 • Policie ČR – Sešit plný průšvihů (6. třídy)

únor

 • 3. představení
  KMD
 • přihlášky na SŠ
 • Pokračují programy MěPo
  • CHelčického:
  • 1.-3. třídy – Povinnosti chodce
  • 3. – 5.třídy – Povinnosti cyklisty
  • 4.- 5. třídy -Zdravověda

leden

  • 2. představení
   KMD
  • přihlášky na SŠ
  • Pokračují programy MěPo
   • CHelčického:
   • 1. třídy – Petr sám ve městě
   • 5. a 6. třídy – Bezpečí v elektronickém světě
   • 5. třídy -Drogy I
   • 6. třídy – Šikana
   • 7. třídy – Kyberšikana, Kriminalita dětí a mládeže
   • 8. třídy – Jak se nestát obětí trestného činu(dívky), Autorská práva, pirátství(chlapci), Drogy II
   • 9. třídy – Domácí násilí(chlapci a dívky zvlášť), Základy právního vědomí, Prokazování totožnosti
   • Žerotínova
   • 1. třída – Petr sám doma
   • 2. – 4. třída – Bezpečné chování
   • 5. třída – Bezpečné chování v elektronickém světě
   • Medvídek Brumla ve městě

listopad

Začínají preventivní programy Městské policie

   • 1.-4. třídy/CH – bezpečný kontakt se psy
   • 6. třídy – Malý kriminalista
   • 7. třídy – Jak si nenechat ublížit

říjen

   • 1. představení
    KMD
   • přijímací řízení na SŠ – obory s talentovou zkouškou
   • Muzejní den

září

   • 9. třídy – návštěva ÚP
   • Preventivní programy Života bez závislosti
    • 3. třídy – Nikotin mě neláká. Chovám se bezpečně – 2 hodiny
    • 4. třídy – 2 hodiny – Bavím se i bez alkoholu
    • 5. třídy – 2 hodiny – Není hra jako hra.
    • 6. třídy – 10 hodin – Jsem jaký jsem. Náš kolektiv.
    • 7. třídy – 5 hodin – Nenechám se vyprovokovat. Umím říci ne.
    • 8. třída – 5 hodin – Co smím, nesmím a musím.

2009/2010

květen

    • pokračují programy MěPO
    • pokračuje přijímací řízení na SŠ

duben

    • 4. představení
     KMD
    • přijímací řízení na SŠ
    • sbírka pro Klokánek v Hostivicích
    • začínáme vybírat na
     ZOO

březen

    • pokračují programy MěPO
    • 9. třídy –
     The action
    • odevzdávání přihlášek na střední školy
    • Filmové představení – KATKA – 7. – 9. třídy

únor

    • pokračují programy MěPO
    • 3. představení KMD
    • potvrzujeme přihlášky na střední školy
    • ACET -přednáška o HIV – 8. a 9. třídy

leden
Začínají preventivní programy Městské policie

    • 1.-5. třídy – bezpečné chování, dopravní výchova
    • 4. – 5. třídy – zdravověda
    • 5. třídy – drogy I
    • 6.-7. třídy – bezpečné chování v elektronickém světě
    • 6. třídy – Malý kriminalista, Šikana
    • 7. třída – Jak si nenechat ublížit, kriminalita dětí a mládeže
    • 8. třídy – Jak se nestát obětí trestného činu(dívky). Jak se nestát pachatelem trestného činu(chlapci), Drogy II, Zdravověda a 1. pomoc
    • 9. třídy – Základy právního vědomí, Prokazování totožnosti

prosinec

    • rozdáváme přihlášky na střední školy

listopad

    • 2. představení
     KMD – Divadlo V Celetné: NORWEY, TODEY
    • Muzejní den
    • přihlášky na umělecké školy

říjen

    • 1. představení
     KMD – Národní divadlo – Naši Furianti
    • 9. třídy – návštěva Úřadu práce
    • sponzorský den v ZOO

září

Začínají preventivní programy Života bez závislosti

    • 2. třídy – nácvik bezpečného chování – 1 hodina
    • 3. třídy – 2 hodiny – zdraví a nemoc, ochrana zdraví
    • 4. třídy – 2 hodiny – nebezpečí alkoholu a kouření
    • 5. třídy – 2 hodiny – návykové látky obecně, zdravé je nekouřit, gamblerství
    • 6. třídy – 10 hodin – návykové látky a jejich nebezpečí, kouření, komunikace, „Naše třída“
    • 7. třída – 8 hodin – nebezpečí alkoholu a kouření, HIV, vztahy
    • 8. třídy – 4 hodiny – hodnotový systém, partnerské vztahy, tolerance, umění čelit sociálnímu tlaku a reklamě
    • 9. třídy – 4 hodiny – komunikace, hodnotový systém, právní vědomí

2008/2009

červen

duben

    • přijímací řízení na SŠ
    • Den Země

březen

    • odesílání přihlášek na SŠ
    • poručík Jan Holub – Policie ČR – přednáška v 8. a 9. třídách (právní vědomí)

únor

    • představení KMD
    • potvrzujeme přihlášky na střední školy

leden

    • přijímací řízení na střední umělecké školy
    • začínají nové kurzy KUMOT

prosinec

    • 2. představení
     KMD – HDK: Limonádový Joe
    • 9. třídy –
     The action
    • rozdáváme přihlášky na střední školy

listopad

    • Pokračují programy Městské policie
    • Přihlášky na střední umělecké školy(talentová zkouška)
    • Muzejní den

říjen

Pokračují preventivní programy Života bez závislosti

Začínají preventivní programy Městské policie:

    • 1. –5. třídy – bezpečné chování, dopravní výchova
    • 4. a 5. třídy – bezpečné užívání internetu, 1. pomoc
    • 5. třídy drogy I
    • 6. A – Jak si nenechat ublížit, šikana
    • 7. třídy – kriminalita pácháná dětmi a na dětech
    • 8. třídy – drogy II, Jak se nestát pachatelem trestného činu(chlapci), Jak se nestát obětí trestného činu(dívky), Zdravověda
    • 9. třídy – právní vědomí, prokazování totožnosti, Jak se nestát…

září
Besedy v IPS ÚP

    • 23.9. IPS ÚP – 9.A, B
    • 25.9. IPS ÚP – 9. C

Začínají preventivní programy Života bez závislosti

    • 1. třídy – nácvik bezpečného chování – 2 hodiny
    • 2. třídy – zdravý životní styl – 2 hodiny
    • 3. třídy – 3hodiny – zdraví a nemoc, ochrana zdraví
    • 4. třídy – 3 hodiny – nebezpečí alkoholu a kouření
    • 5. třídy – 3 hodiny – návykové látky obecně, zdravé je nekouřit, gamblerství
    • 6. třída – 10 hodin – návykové látky a jejich nebezpečí, kouření, komunikace, „Naěe třída“
    • 7. třídy – 1O hodin – vztahy, jednání s lidmi, asertivita, „Naše třída“
    • 8. třídy – 5 hodin – hodnotový systém, partnerské vztahy, tolerance, umění čelit sociálnímu tlaku a reklamě
    • 9. třídy – 4 hodiny – komunikace, hodnotový systém, právní vědomí

2007/2008

říjen

Začínají preventivní programy Městské policie:

    • 10.10. středa 4. třídy – Základy první pomoci
    • 11.10. čtvrtek 5. třídy – Základy první pomoci
    • 16.10. úterý 5.D – Základy první pomoci
    • 16. 10. úterý 8.B – Zdravověda a první pomoc
    • 17. 10. středa 8.A – Zdravověda a první pomoc
    • 22.10. pondělí 1. třídy – Bezpečné chování s medvídkem Brumlou
    • 22.10. pondělí 2. třídy – Bezpečné chování
    • 23.10. úterý 3. a 4. třídy – Bezpečné chování

Na přelomu října a listopadu proběhnou preventivní programy Života bez závislosti:

    • 3. třídy – 2hodiny – zdraví a nemoc, ochrana zdraví
    • 4. třídy – 2 hodiny – nebezpečí alkoholu a kouření
    • 5. třídy – 2 hodiny – návykové látky obecně, zdravé je nekouřit
    • 6. třídy – 5 hodin – návykové látky a jejich nebezpečí, kouření, komunikace
    • 7. třídy – 5 hodin – vztahy, jednání s lidmi, asertivita
    • 8. třídy – 5 hodin – hodnotový systém, partnerské vztahy, tolerance

listopad

Besedy v IPS ÚP

 • 6.11. úterý 9. A a 9. B – beseda v IPS ÚP
 • 8.11. čtvrtek 9.C – beseda v IPS ÚP

prosinec

 • 3.12. pondělí 8. třídy ACET – beseda o HIV
 • 4.12. úterý 9. třídy ACET – beseda o HIV

leden

 • Preventivní programy Městské policie – pokračování
 • 7.1. -pondělí 1. A, B, 2. A, D – bezpečné chování ve vztahu k psům
 • 8. 1. – úterý 3. třídy a 4.A – pes
 • 9. 1. – středa 4. B a 5. třídy – psi
 • 10.1. – čtvrtek – 6. třídy – Jak si nenechet ublížit
 • 11.1. – pátek – 7. třídy – Mladý kriminalista

únor

 • 11. – 15.2. – výběr přihlášek na střední školy

březen

 • 6.3. MěPo – právní vědomí – 9. třídy
 • 7.3. MěPo – Drogy II – 8. třídy
 • 7. 3. MěPo – Kriminalita páchaná dětmi a mládeží – 7. třídy

duben

 • 21.4. přijímací řízení na střední školy

květen

 • 16.5. MěPo – prokazování totožnosti- 9. třídy