ZÁPIS do 1. tříd pro školní rok 2019/2020

 

Termín konání:
3. 4. (středa) a 4. 4.(čtvrtek) 2019
od 14:00 do 18:00
budova Chelčického 43

 

Důležité informace:

  • k zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2019 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
  • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2019, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)

K ZÁPISU POTŘEBUJETE:

 

K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY POTŘEBUJETE:
(§ 37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

  • dostavit se s dítětem k zápisu
  • podat Žádost o odklad začátku povinné školní docházky
  • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
  • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Žádost o odložení povinné školní docházky je nutno doložit doporučujícími posouzeními nejlépe v den zápisu, nejpozději do 31. 5. 2019. Dítě, kterému je odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Od školního roku 2019/2020  jsou zřízeny přípravné třídy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Upřednostněny budou děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

 

 

– zařazení dítěte do přípravné třídy žádá zákonný zástupce u zápisu k povinné školní docházce a vyplní:

 

Vnitřní směrnice – zápis do ZŠ 2019

Desatero pro rodiče

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce _ MŠMT

 

ZÁPIS DO MŠ

Kritéria přijímání dětí do MŠ – Zápis 2019