ZÁPIS do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

 

(12.5.2020)

Průběžná informace k probíhajícímu zápisu do prvních tříd 
Rozhodnutí o přijetí nespádových žáků do prvních tříd je vyvěšeno ZDE
 
Zápis do přípravné třídy je přerušen do doby než žadatelé dodají škole potřebné podklady pro rozhodování ve správním řízení. V současné době má škola 18 žadatelů, přijmout může pouze 15. Pro zbývající se pokusíme napomoci najít kapacity v jiných školách městské části. Věříme, že oznámení budeme moci zveřejnit k 16.5.2020. 

(30.4.2020)

Průběžná informace k probíhajícímu zápisu do prvních tříd 
Rozhodnutí o přijetí spádových žáků do prvních tříd je vyvěšeno ZDE. O nespádových dětech rozhodování nadále probíhá. Škola předpokládá, že přijme všechny skutečné žadatele, kteří upřednostní naši školu. Vzhledem k násobným zápisům na více školách je třeba ještě vyčkat na případná oznámení rodičů, že upřednostnili jinou školu.  
 
Zápis do přípravné třídy je přerušen do doby než žadatelé dodají škole potřebné podklady pro rozhodování ve správním řízení. V současné době má škola 18 žadatelů, přijmout může pouze 15. Pro zbývající se pokusíme napomoci najít kapacity v jiných školách městské části. 
 
 
S pozdravem 
 
PhDr. Pavel Ostap 
ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Vážení rodiče,

v důsledku nouzového stavu v ČR a doporučení MŠMT k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021,  dochází ke změně v organizaci zápisů do první třídy a přípravného ročníku. Podávat žádost budete elektronicky. Po vyplnění ONLINE přihlášky pošlete podklady do školy (více viz Forma předání dokumentace)

Setkání se zapsanými dětmi, ke kterému díky změně organizace zápisu nedojde, proběhne pravděpodobně v měsíci červnu. Děti se tak budou moci seznámit se školním prostředím a my se jim pokusíme  zápis vynahradit. Věříme, že nouzový stav spojený s nemocí COVID – 19 již bude za námi a toto setkání bude možné připravit.

 

ONLINE podávání žádostí zákonnými zástupci proběhne v termínu od 6.4. do 17. 4. 2020

 

Při vyplnění formulářů postupujte takto:

 1. Na prvním listě vyplňte základní data dítěte a zákonného zástupce (odeslané údaje škola ověřuje dle inforamací z matriky a v případě nejasností škola vyžaduje kontrolu dokumentů).
 2. Vyberte z rozbalovacího menu preferované a náhradní zaměření (pro první třídu můžete zvolit preferenci budovy, která však není nároková).
 3. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 4. Formulář/e vyplňte a uložte.
 5. Na vámi uvedený email obdržíte základní informace, které jste poskytli škole. Pořadí přihlášky nerozhoduje – není kritériem ve správním řízení
 6. Podáním žádosti nebyly splněny všechny náležitosti. Škole je třeba dodat žádost podepsanou a předat ostatní podklady, které mohou ovlivnit správní řízení.

 

ONLINE PŘIHLÁŠKA

 

Podklady k rozhodování školy ve správním řízení

 1. Zápis do 1. třídy:
 • Podepsaný formulář z online přihlášky Žádost o přijetí dítěte (pozor! podpis obou zákonných zástupců)
 • rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat
 • u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.

 

 1. Zápis do přípravné třídy:
 • Podepsaný formulář z online přihlášky Žádost o přijetí dítěte (pozor! podpis obou zákonných zástupců)
 • rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat
 • u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
 • formulář z online přihlášky Žádost o odklad plnění školní docházky
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa (POKUD VYJÁDŘENÍ NEMÁTE, JE MOŽNO PODKLADY DODAT POZDĚJI, ale dodržte, co možno nejkratší termín)
 • doporučení do přípravné třídy od PPP/SPC (POKUD VYJÁDŘENÍ NEMÁTE, JE MOŽNO PODKLADY DODAT POZDĚJI, ale dodržte, co možno nejkratší termín)

 

 1. Odklad školní docházky:
 • formulář z online přihlášky Žádost o přijetí dítěte (pozor! podpis obou zákonných zástupců)
 • rodný list dítěte (kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte
 • zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat
 • u dítěte s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku – kopii Rozhodnutí o udělení odkladu.
 • formulář z online přihlášky Žádost o odklad plnění školní docházky
 • vyjádření PPP/SPC + odborného lékaře nebo klinického psychologa (POKUD VYJÁDŘENÍ NEMÁTE, JE MOŽNO PODKLADY DODAT POZDĚJI, ale dodržte, co možno nejkratší termín)
 • doporučení do přípravné třídy od PPP/SPC (POKUD VYJÁDŘENÍ NEMÁTE, JE MOŽNO PODKLADY DODAT POZDĚJI, ale dodržte, co možno nejkratší termín)

 

Forma předání dokumentace k online vyplněné registraci

 1. POŠTOU:

(tuto možnost velmi preferujeme a byli bychom moc rádi, abyste ji využili z preventivních důvodů a ochrany zdraví nás všech –    MOC VÁM DĚKUJEME!!)

 • vyplnit všechny podklady
 • přiložit kopii rodného listu dítěte
 • poslat poštou na adresu školy

ZŠ a MŠ Chelčického,   Chelčického 43/2614, 130 00 Praha 3

 • obálku označit nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

 1. DATOVOU SCHRÁNKOU:
 • poslat všechny vyplněné podklady
 • přiložit scan (foto) rodného listu dítěte

do datové schránky školy:     5ga579g

 

 1. E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM:
 • poslat všechny vyplněné podklady opatřené elektronickým podpisem
 • scan (foto) rodného listu dítěte

na e-mail:     hrebenova@chelcickeho.cz

 

 1. OSOBNĚ PŘEDAT VYPLNĚNÉ FORMULÁŘE V  OBÁLCE
 • konkrétní termín předání podkladů bude za striktních podmínek z důvodu ochrany zdraví nás všech (děkujeme za pochopení)

Termín předávání:

ÚTERÝ 14. 4.                                    14:00 – 17:00
STŘEDA 15.4. 8:00 – 10:00 14:00 – 17:00
ČTVRTEK 16.4. 8:00 – 10:00

 

 1. VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH SE OBJEDNEJTE K ZÁPISU NA BUDOVĚ CHELČICKÉHO, POKUD NEMŮŽETE POUŽÍT ŽÁDNOU Z PŘEDCHOZÍCH VARIANT   TEL. 222 592 504  (osobní schůzku lze domluvit na termíny 14. – 20.4.2020.
 • domluvíme konkrétní termín zápisu a předání podkladů za striktních podmínek z důvodu ochrany zdraví nás všech (děkujeme za pochopení) do 20. 4. 2020

 

 

 


 

Důležité informace:

 • k zápisu se dostaví děti (narozené v období od 1. září 2013 do 31. srpna 2014), které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
 • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2020, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum

K ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY POTŘEBUJETE:
(§ 37 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

 • dostavit se s dítětem k zápisu
 • podat žádost o odklad 2020 začátku povinné školní docházky
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
 • doporučení odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa

Žádost o odložení povinné školní docházky je nutno doložit doporučujícími posouzeními nejlépe v den zápisu nebo až do 30. dubna. Dítě, kterému je odložena školní docházka o jeden rok, se musí v dalším roce opět dostavit k zápisu.

 

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

Do přípravné třídy základní školy lze v souladu se školským zákonem zařadit děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (tj. děti 6leté a starší).

– zařazení dítěte do přípravné třídy žádá zákonný zástupce u zápisu k povinné školní docházce a vyplní:

 

Vnitřní směrnice – zápis do ZŠ 2020

Desatero pro rodiče

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce _ MŠMT

 

ZÁPIS DO MŠ

Aktuální informace k zápisu 2020-21 ZDE

Kritéria pro zápis 2020 – aktualizovaná
Žádost o přijetí do MŠ 

Souhlas a prohlášení – rodiče
Čestné prohlášení – očkování