ZÁPIS DO 1. TŘÍD a DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a milé děti, srdečně Vás zveme na zápis do 1. třídy. Bude se konat v budově ZŠ a MŠ Chelčického 43, dostavte se do školy po rezervaci termínu, který jste si vybrali. ​Odkaz k rezervaci zde bude umístěn.

Termín konání zápisu:
12. 4. (středa) a 13. 4. (čtvrtek)

budova Chelčického 43
od 14:00 do 18:00

Zápisy pro děti z Ukrajiny s vízem dočasné ochrany nebo strpění se budou konat ve speciálním termínu 1. června 2023.

Před samotným zápisem je nutná elektronická registrace. Zákonným zástupcům, kteří nemají možnost sami dítě zaregistrovat, nabízíme registraci po objednání tel.

Od 27. března. – 11. dubna 2023 je zákonným zástupcům zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.


REGISTRACE ZDE:                banner zapis novy 250x54 - ZÁPIS 2023

Návod na elektronickou registraci ZDE

Důležité informace:

 • k zápisu se dostaví děti (narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017), které do 31. 8. 2023 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky
 • dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce prosince 2023, může být přijato, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum)
 • rodiče, kteří žádají pro dítě odklad povinné školní docházky, doloží v průběhu zápisu vyjádření pedagogického zařízení a odborného lékaře nebo psychologa
 • rodiče, kteří žádají pro dítě přijetí do přípravné třídy, v průběhu zápisu doloží doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do PT i odklad (požádejte o doporučení o zařazení do PT v rámci vyšetření odkladu povinné školní docházky)

Od 27. března – 11. dubna 2023 bude zákonným zástupcům zpřístupněn registrační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervujte konkrétní čas zápisu, který se uskuteční v budově školy ZŠ a MŠ Chelčického 43.

V případě, že nemáte přístup k internetu, obraťte se přímo na kancelář školy.

Doručení přihlášek k zápisu proběhne 12. a 13. dubna 2023 následující formou:

 • Osobně — doručí zákonný zástupce
 • Datovou schránkou (vedenou na fyzickou osobu — zákonného zástupce)
 • E-mailem s uznaným elektronickým podpisem
 • Poštou

 

Doklady potřebné k zápisu:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) zákonného zástupce
 • rodný list dítěte (u dětí cizinců – jiný doklad totožnosti)

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • zákonný zástupce předá vytištěnou a podepsanou vygenerovanou přihlášku a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
 • zákonný zástupce s dítětem odchází do třídy, kde budou paní učitelky formou přátelského pohovoru nad obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 15 minut); zároveň zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem a poradit se např. o odkladu povinné školní docházky
 • po vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet
 • zákonní zástupci budou informováni (prostřednictvím přiděleného registračního čísla z rezervačního systému) o přijetí nebo o přijetí s odkladem povinné školní docházky do 30 dnů na webových stránkách a vyvěšením na úřední desce na hlavním vstupu do budovy školy

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese hrebenova@chelcickeho.cz nebo telefonním čísle 222 592 504 (kancelář školy).

Dne 27. 3. 2023 od 16:30 proběhne informační schůzka k zápisu s vedením školy v budově ZŠ a MŠ Chelčického 43, v jídelně školy.

Program schůzky:

 1. Seznámení se školou.
 2. Seznámení s průběhem zápisu.
 3. Dotazy na vedení školy.

 

ZÁPIS DO MŠ

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZDE
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŠ – 2023/2024 ZDE
 

V tomto školním roce otevíráme přípravnou třídu na obou budovách školy.