Školní družina

Provoz ranní družiny
Ve čtvrtek 1.9.2022 ranní družina v provozu nebude.
V pátek 2.9.2022 bude v provozu od 7:00.
Od pondělí 5.9.2022 bude provoz od 6:30.

EVIDENČNÍ LIST ŽÁKA 2021

Jednorázové vyzvednutí dětí ze školní družiny

 

Školní družina se stala svébytným moderním centrem komplexní péče o děti, která patří k základní filozofii školy. Po skončení vyučování mohou děti trávit čas v prostorech s krásným a novým zařízením. Stavební úpravy nabízí ideální propojení venkovního a vnitřního prostoru, kterým se může pochlubit jen málokterá škola v Praze. Součástí družiny je široká nabídka odpoledních kroužků a společných aktivit.

Zápis do školní družiny probíhá od první den školního roku. Rodiče vyplní zápisový list. Od druhého dne školního roku je nutné, aby všichni žáci, kteří budou ve školní družině, měli odevzdaný zápisový list. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci od 0. do 4. třídy. Přijetí žáků pátých tříd bude řešeno do naplnění kapacity.

 

Oddělení třídy Vychovatelka  
KOČIČKY   Bc. Valentová Marie  
BERUŠKY   Bc. Fifková Natálie  
RYBIČKY   Morávková Martina  
MEDVÍDCI   Ostrorohová Radka  
PEJSCI   Součková Daniela  
ŽELVIČKY   Mgr. Marková Radka  
MYŠKY   Vřešťál Milan, DiS.  
LVÍČATA   Zadáková Vendula