Školní družina

Školní družina se stala svébytným moderním centrem komplexní péče o děti, která patří k základní filozofii školy. Po skončení vyučování mohou děti trávit čas v prostorech s krásným a novým zařízením. Stavební úpravy nabízí ideální propojení venkovního a vnitřního prostoru, kterým se může pochlubit jen málokterá škola v Praze. Součástí družiny je široká nabídka odpoledních kroužků a společných aktivit.

Zápis do školní družiny probíhá od první den školního roku. Rodiče vyplní zápisový list. Od druhého dne školního roku je nutné, aby všichni žáci, kteří budou ve školní družině, měli odevzdaný zápisový list. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci od 0. do 4. třídy. Přijetí žáků pátých tříd bude řešeno do naplnění kapacity.

 

 

bude aktualizováno pro šk. rok 2019/2020

 

Oddělení třídy Vychovatelka  
KOČKY   Bc. Marie Valentová 723 226 677
PEJSCI   Magdalena Podaná  
MYŠKY   Milan Vřešťál DiS.  
BERUŠKY   Natálie Vlčková  
MEDVÍDCI   Radka Ostrorohová  
RYBIČKY   Martina Ostrorohová  
LVÍČATA   Eliška Přeučilová