Rada školy

ČLENOVÉ  ŠKOLSKÉ RADY

ZA PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Alena Vřešťálová vrestalo­va(at)chelcickeho.cz
Irena Loudová loudova(at)chelcickeho.cz
Radka Soukupová soukupova(at)chelcickeho.cz
ZA ZŘIZOVATELE
Jiří Svrček svrcek.jiri(at)praha3.cz
Adam Šenk sekandam(at)gmail.com
Michaela Kučerová michaela.k@me.com
ZA RODIČE
Michal Štěpán stepan.misa(at)gmail.com
Jitka Šťastná stastnajitka11(at)centrum.cz
Jindřiška Haramulová jdrlikova(at)centrum.cz

 

 

 

Zápisy ze zasedání

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Chelčického 2

Zápis ze zasedéní Školské rady ZŠ a MŠ Chelčického 1

 

 

Volby do školské rady – 2021 (přesunuto z původu pandemické situace ve školním roce 2020/2021)

Dne 13.10. 2021 se konají během pedagogické rady a  třídních schůzek volby do školské rady na léta 2021 – 2023.

Odděleně volí pedagogičtí pracovníci a zákonní zástupci žáků 3 své zástupce (1/3 za budovu Žerotínova).

Kandidáti za zákonné zástupce se oznamují předsedkyni volební komise Mgr. Daniele Uhrové prostřednictvím emailu uhrova@chelcickeho.cz se stručným medailonkem kandidátů (3-4 věty o uchazeči) do 6.10. 2021

Volební orgán školské rady jmenovaný ředitelem školy je:

Předsedkyně Mgr. Daniela Uhrová (uhrova@chelcickeho.cz)

Členové: Milan Vřešťál, Radka Soukupová (za členy stávající rady), Lada Nohejlová a Ivana Bejčková.