Akce a projekty

 

Pozvánka na aktuální setkání se zákonnými zástupci školy a dalšími osobami ze školního i mimoškolního prostředí 

 

15.6. Komunitně osvětové setkání – přípravných tříd  16.00 v budově Chelčického  43/2614     (proběhlo)

Zaměřené na to, jak motivovat žáky, jak na češtinu. Zejména pro cizince a zároveň jak se naučit žít v komunitě (třídě), kde jsou děti z odlišného kulturního a jazykového prostředí. Jak se i vzájemně obohacovat. Po oficiálním zahájení se rodiče na samotné setkání přemístí do prostor přípravné třídy.

15.6.  Odborně tématické setkání – zákonných zástupců budoucích žáků v 17..00 v školy v budově Chelčického 43/2614     (proběhlo)

Zaměřené na to, jak motivot žáky při vzdělávání, přechodu na první stupeň. A jak zvládnout nástup do českého školství. Zároveň je třeba zodpovědět na otázky, jak se jazykově vybavit, když jsme z odlišného jazykového prostředí.

Po oficiálním zahájení v prostoru školní jídelny se akce přesune do tříd.

Obě akce probíhají s podporou z projektu Výzva 54.

Na naší škole probíhá tradičně několik projektů a další akce učitelé se žáky průbšžně plánují. Vitáme i nové nápady či Vaše náměty a spolupráci.
Zde jsou některé z nich:

 • Naše škola je již dlouhá léta adoptivním rodičem zvířat v ZOO
 • Několik let již na naší škole funguje Klub mladého diváka
 • Již tradičním se stal Muzejní den ZŠ Chelčického.
 • Probíhá také oslava Dne Země, která měla ve škol. roce 2006/07 premiéru
 • Probíhají také mimořádné akce jako například vánoční workshop
 • Družina je adoptivním rodičem Francise
 • Dlouholetou tradicí jsou rekreační družinové středy
 • připomínáme si pravidelně Red Hand Day
 • Aktivně se též zapojujeme do Dne bezbečnějšího internetu
 • Nezapomínáme ani na Větrníkový den
 • První školní den
 • Oslavy MDD

a různé další…