MUZEJNÍ DEN

Na naší škole se každoročně pořádá akce s názvem Muzejní den, jejíž náplní je návštěva známých i méně známých muzeí, galerií či výstav. Žáci se předem seznámí s aktuální nabídkou (hodiny ITC, D, OV) a následně objekt navštíví. Poté druhý den zpracovávají výsledný projekt.

Objekty jsou voleny tak, aby odpovídaly vzdělávacím záměrům ZŠ Chelčického a zároveň umožňovaly žákům si dle svého osobního zájmu vybrat kam půjdou.

Cílem Muzejního dne je podnítit zájem žáků o pražské pamětihodnosti. Seznámit je s celou řadou kulturních institucí hlavního města Prahy. Doplnit a aktualizovat probírané učivo v souvislosti s expozicí daných objektů.