Platby

PLATBY NA ÚČET

006023–200079­5359/0800

HLAVNÍ BUDOVA

DRUŽINA: V.S. 111
KROUŽKY: V.S. 555

BUDOVA ŽEROTÍNOVA

DRUŽINA: V.S. 222
KROUŽKY: V.S. 444

Úplata za školní družinu je ve školním roce 2022/2023 zvýšena na 300,- Kč na měsíc.
Platí se pololetně nebo ročně. Za pololetí tedy 1500,- Kč a za celý rok 3000,- Kč.

DO 20. 9. ODEVZDEJTE PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽKY
DO KONCE ZÁŘÍ JE NUTNÉ MÍT ZAPLACENOU DRUŽINU