Výtvarný workshop v oranžérii Zámku Troja

V rámci hodin výtvarné výchovy jsme vyrazili s třídami 6.C a 6.B na výtvarný workshop do Eko-ateliéru GHMP (Galerie hl. města Prahy), který se nachází v oranžérii Zámku Troja. Edukační oddělení GHMP využívá oranžérii, tedy bývalý skleník pro zazimování citrusů, jako ateliér. V tomto kreativním prostoru jsou mimo jiné realizovány edukační programy se zaměřením na ekologický a environmentální kontext ve vztahu k umění. Jedná se o možnost vdechnout novou formu věcem nepotřebným, využít neboli recyklovat předměty, které už ztratily svou užitnost a funkci. V ateliéru nalezneme jak přírodniny, tak staré knihy, korálky, vlny, barvy, papíry a mnoho dalších materiálů. Pro naše třídy si edukátorky galerie připravily výtvarnou „samoobsluhu“. Nabídly dětem šest kreativních stanovišť a bylo zcela na dětech, které z nich si chtějí vyzkoušet. Jednalo se o práci s korálky různých barev a tvarů, možnost vyzkoušet si modelování, práci s otisky či malbou na umělé kameny, tradiční kresbu mastným/suchým pastelem nebo kresbu do fotokopií leteckých snímků zámku.

První se workshopu zúčastnila třída 6.C v úterý 14. května. Žáci tak využili krásného slunečného počasí a na začátku workshopu se krátce seznámili s historií zámku a sochařskou výzdobou schodiště vedoucího do zahrady. Měli možnost vidět zámeckou zahradu ve své celé kráse. Třída 6.B v pátek 17. května již tolik štěstí na počasí neměla, ale o úvod do historie zámku a samotné oranžérie nepřišla. Poděkování patří nejen oběma třídám, ale i doprovodu – tedy paní asistentce Věrce Melové z 6.C a Míše Freislerové, paní učitelce třídní z 6.B.

Lenka Piechová


publikováno: 22. 5. 2024 14.01

zařazeno v: ,