Pracoviště Žerotínova

Kontakt:

Žerotínova 36,
Praha 3

telefon: 271 774 432

V budově se učí žáci od první do páté třídy. V přízemí školy je zřízena mateřská školka.
Po ukončení páté třídy budou žáci přecházet na ZŠ Chelčického.
Pro žáky 1. – 5. ročníku zůstaly na škole kvalifikované paní učitelky s krásným vztaham k dětem a zajišťují pro žáky klidné, příjemné a motivující prostředí ve vyučování. Tím, že jsou v budově pouze děti z MŠ a I. st. ZŠ je zajištěno bezpečné prostředí pro žáky, klid, rodinné zázemí a pohodové klima ve školní práci.
Ve škole funguje školní družina i školní jídelna.

Vybavení školy: tělocvična, hřiště ve vnitrobloku školy, počítačová učebna s 15 počítači připojených na internet, učebna s interaktivní tabulí, keramická dílna, učebna pro výtvarnou výchovu, cvičná kuchyňka

 

Školní jídelna ŽEROTÍNOVA
Provozní doba:
kuchyň 6:00 – 14:30
jídelna 11:30 – 13:30
Úřední hodiny (pí Věra Strieglová): strieglova (at) chelcickeho.cz
pondělí 7:00 – 9:00, 13:00 – 14:00
út – pá    7:00 – 9:00

Jídelníček


Družina

Příhláška do školní družiny 2022/23 1. – 5. třídy ZDE , info: Žerotínova ŠD zápis a provoz, ŠD Žerotínova

Školní družina tvoří přímou součást školy, má vlastní výchovný program s celou řadou zajímavých aktivit, které umožňují žákům strávit užitečně svůj volný čas. Naše školní družina je velmi oblíbená. Paní vychovatelky se snaží svým přístupem vytvořit dětem rodinné prostředí, děti, které tu tráví celé odpoledne, jsou velmi spokojené. V současné době má 4 oddělení pro 1. až 5. ročník. Odpolední činnost se zaměřuje na sportovní vyžití – pohybové hry, florbal, míčové hry – je využívána tělocvična i venkovní hřiště. Pro děti, které rády vyrábí, má k dispozici netradiční výrobní materiály, ze kterých vznikají krásné výrobky a vkusné dárečky. K oblíbeným akcím ŠD patří vánoční besídka s občerstvením, maškarní ples, pálení čarodějnic, oslava Dne dětí, celodenní a polodenní výlety, diskotéky, divdélka, přednášky ap. Organizace činnosti:

  • Ranní ŠD je v provozu od 6:30 hod. do 7:45 hod.
  • Odpolední od 11:40 hod. do 17:30 hod.
  • Vyzvedávání dětí 12:45 hod. až 14:00 hod. a 15:30 hod. až 17:30 hod., ve dnech, kdy jsou kroužky, vždy hned po kroužku, v pátek od 12:45 hod. bez omezení
  • Děti odcházejí domů podle zápisních lístků. Výjimku lze domluvit s p. vychovatelkou předem. Žák bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil , vychovatelka neodpovídá.

 

 

Rozpis kroužků 2022/23

plan druziny zerotinka zari 2023 - Pracoviště Žerotínova

Roční plán školní družiny 2023/2024

Náplní ŠD jsou zájmové aktivity, které jsou zařazeny do týdenní skladby činnosti. plán školní družiny lze operativně měnit, kreativně reagovat na změny v ŠD a zájmy dětí. Program činností je sestaven do měsíčních projektů.

ZÁŘÍ : Naše království

· Společně si prohlédneme naše království – pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje
· seznámení se školním řádem a řádem ŠD – bezpečnost
· „Zážitky z prázdnin“ – kreslíme, vyrábíme
· Seznámíme se s novými kamarády – poznáváme kamaráda po hlase, podle nosu….
· Cesta do školy – povídání o cestě do školy a cestě domů – základy bezpečnosti při přesunu, při vycházce, orientace v okolí školy
· Den české státnosti 28.9.
· Vlastivědné vycházky
· „Bramboriáda“
· Podzimní výzdoba ŠD
· Sportujeme na hřišti
· Narozeninový kalendář
· Solná jeskyně

ŘÍJEN : Veselé barvy podzimu

· Podzimní sklizeň, třídění ovoce x zelenina
(správné pojmenování) – pečeme dobroty….
· Zpracovat přehled zapojení žáků do zájmových kroužků
· Podzimní dekorace – vyrábíme, kreslíme
· Den stromu – oprášíme svoje znalosti a zábavnou formou se dozvíme další zajímavé informace nejen o stromech.
· Výlet do Šestajovické svíčkárny
· Halloween versus Dušičky (vydlabávání dýní + dekorace na hřbitovy, výroba duchů)
· Kino Aero
· podzim v zahradě – poznáváme podle chuti, hmatu a vůně

LISTOPAD : Zlaté ručičky

· vycházka na Olšanské hřbitovy
· Sv. Martin – čteme příběh
· rozhovory – „Jak můžeme pomoci zvířátkům přečkat zimu“
· Příprava na jarmark – výroba dekorací
· Pečeme na vánoce (občerstvení na vánoční besídku
· solná jeskyně
· výroba adventního kalendáře
· výtvarné dekorace – hra s barvou

PROSINEC : Těšíme se na Vánoce

· Čertovské rejdění – soutěže, hry, tanec
· Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích
· Vyrábíme výrobky s vánočními náměty, přáníčka, vytváříme vánoční výzdobu, zdobíme společně stromeček
· Dopis ježíškovi
· Pečeme vánočky
· Zpěv koled
 Vánoční besídka (občerstvení, výroba dekorací, vánoční zvyky, drobné dárečky)
· Vánoční jarmark – prodej našich výrobků

LEDEN : Zimní radovánky

· „Co mi přinesl JEŽÍŠEK“ – společné vyprávění zážitků z Vánoc
· „Tři králové“ – tradice
· Návštěva muzea
· Kino aero
· Gala diskotéka – společenská, učíme se Mazurku, ptačí tanec, polkový krok
· Zvířátka (ptáci v zimě) – naplníme krmítka
· Hry na sněhu (v případě sněhové nadílky)
· Zimní čas – pracovní a výtvarné činnosti
· Solná jeskyně

ÚNOR : Masopust

· Besedujeme o bezpečnosti při hrách, zimních sportech
· Zimní sporty – soutěže na sněhu, bobování, stavby ze sněhu (v případě sněhové nadílky)
· Masopustní karneval
· Povídáme si o tradicích a původu masopustu
· Svátek sv. Valentýna 14.2. – výroba přání, dárků
· Kreslíme a vyrábíme
· „Pečujeme o své zdraví“ – vitamíny, otužování, osobní hygiena
· Tančíme , zpíváme, soutěžíme
· Solná jeskyně

BŘEZEN : S knížkami jsme kamarádi

· Vyprávíme a hrajeme si s pohádkami, výroba pohádkových postav, poslech písniček z pohádek – soutěž
· Jarní výzdoba ŠD
· Jarní a léčivé rostliny, bylinkové čaje – povídání, poznávání
· „Zdravé jídlo v našem jídelníčku“
· Navštívíme knihovnu, březen je měsíc knihy, vyrábíme záložky do knihy
· „Příroda se probouzí“ – vycházka do okolí, hledání prvních jarních květin
· velikonoční zvyky, tradice, koledy
· výrobky s velikonoční tématikou
· Den učitelů 28.3. – J. A. Komenský
· Solná jeskyně

DUBEN : Komu se nelení, tomu se zelení

· Pozorování změn v přírodě, první květy,
· Kino aero
· Jaro – hudební, výtvarné a činnostní zpracování
· Den Země – 22.4. – ekologie ochrana přírody, třídění odpadu
· „Ukliďme svět“ – uklízíme park
· čarodějnice – vyprávění, výtvarné zpracování – připravujeme slavnost „Rej čarodějnic” – kostýmy, kouzla, soutěž masek, čarodějnické občerstvení
· Solná jeskyně

KVĚTEN : S úsměvem jde všechno líp

· Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu
· Týden zvířecích mazlíčků v družince – vyprávíme si o našich kamarádech – zvířecích mazlíčcích, kreslíme je, modelujeme
· Svátek matek – povídáme si o mamince, vyrábíme přání· poznáváme stromy, květiny
· Týmové hry na hřišti
· Sportování na dětském hřišti
· Sociální a interaktivní hry – „Kouzelná slovíčka“
· Solná jeskyně

ČERVEN : Prázdniny jsou za dveřmi

· Den dětí – zábavné odpoledne plné her a soutěží
· Bezpečnost o prázdninách (na kole, u vody)
· Učíme se telefonní čísla a správný postup při přivolání první pomoci
· Výtvarné a rukodělné dílny – Den otců
· Povídáme si – náš rok v ŠD
· Pláž na hřišti – stříkání, bubliny, soutěže
· Tvoříme dle fantazie
· Slavnostní ukončení docházky do ŠD, loučení s páťáky, plážová diskotéka
· Poučení o bezpečném chování o letních prázdninách
· Celodenní výlet