Rok české hudby 2024: Bedřich Smetana

​Rok 2024 se nese ve znamení oslav 200 let od narození významného hudebního skladatele Bedřicha Smetany. V celé České republice jsou pořádány akce, které se snaží postihnout jednoho z nejvýznamnějších skladatelů období romantismu.

I v naší škole jsme se připojili k oslavě významného jubilea. V hodinách hudební a výtvarné výchovy se žáci 7. tříd snažili přiblížit osobnost hudebního skladatele. V rámci hudební výchovy se žáci seznámili s osobností Bedřicha Smetany, jeho díly, životními milníky a vším, co mohlo ovlivnit jeho tvorbu v kontextu dané doby. Při poslechu Smyčcového kvarteta e moll “Z mého života” žáci mohli vyslyšet různé etapy Smetanova života včetně ztráty sluchu a nekonečného pískotu v uších, které jsou barvitě ztvárněné v poslední části skladby.

Výtvarná výchova také nabízela žákům možnost nahlédnout na osobnost hudebního světa skrze jeho díla. Pro vlastní výtvarnou práci jsme sáhli po inspiraci cyklem symfonických básní Má vlast. Nejprve jsme si vyhledali informace, zjistili důležité propojení s historií naší vlasti a až poté si vybrali cestu, která nám byla nejbližší. Na konci naší aktivity vznikly malby, kresby, prostorové objekty a modely, v kterých se odrážely jednotlivé střípky symfonických básní od Vyšehradu, Vltavy, Šárky, Z českých luhů a hájů, Tábora a Blaníku.

Při samotné instalaci výtvarných prací jsme využili motivu papírové loďky, která symbolizovala spojení s básní Vltava a naši šikovní žáci na chodbách každým dnem dotvářeli, skládali velké, malé i miniaturní papírové loďky, které “pluly” mezi malbami, kresbami a edukativními plakáty. V týdnu instalace výstavy také zazněly melodie Smetanových děl na konci každé velké pauzy, což velmi vhodně připomnělo osobnost Bedřicha Smetany všemi smysly.

Všem žákům sedmých tříd děkujeme za zapojení. Lenka Piechová a Denisa Gyürkeová


publikováno: 12. 6. 2024 22.55

zařazeno v: ,