Volby do školské rady

Každý zákonný zástupce má právo volit své zástupce do školské rady. Volby probíhají dne 13.10. v čase 16:45 – 18:30 na recepcích obou budov. V každé budově zákonný zástupce žáka vybírá kandidáta za budovu (na Chelčického 2 kandidáty, na budově Žerotínova 1 kandidáta) zaškrtnutím vybraného kandidáta.

Výsledky budou vyhlášeny na školním webu následujícího dne v sekci základní škola – rada školy.

 

Představení kandidátů:

Budova CHELČICKÉHO

Jitka Šťastná,
Jsem matkou žáků z 4. a 8. třídy. Na škole jsem sama před lety studovala, a proto mám ke škole pozitivní vztah. Ráda bych se účastnila práce pro školu.

Michal Štěpán
Jsem absolventem ZŠ Chelčického a zároveň již i rodič tří na škole studujících dcer (Ema 6.A, Anna 3.B, Tereza 1.A). Vystudoval jsem na Univerzitě Karlově, pedagogické fakultě v oboru TV-IT. Učitelem jsem byl 6 let na střední ekonomické škole v pražském Karlíně – Obchodní akademie Kollárova. V současnosti jsem zaměstnán u společnosti Pražské služby a vedu část obchodního oddělení. Rád bych se podílel a pomohl s řešením věcí okolo školy, a proto nabízím svůj čas. 

Marcela Březíková, DiS.
Ve škole mám v páté třídě dva syny Václava a Vladimíra. Školu jsem si vybrala také s ohledem na její zaměření. S výběrem školy jsme velmi spokojeni, chybí nám pouze více mimoškolních aktivit, ale chápeme, že je to v souvislosti s epidemiologickými opatřeními a doporučeními. 
Já pracuji ve společnosti, kterou vlastní MČ Praha 3, více jak 25 let, v současné době jako účetní bytových družstev a společenství vlastníků. Jsem předsedkyní výboru společenství v domě, kde bydlíme od založení v roce 2012. Jezdila jsem také jako vedoucí na dětské tábory. Myslím, že jsem empatická jak k dětem, tak i k dospělým. 

Zuzana Jiřičná
Jsem matkou žáka Josefa z 5.A.  
Ráda bych kandidovala na člena školské rady. V rámci svých možností, díky náročné práci, časově hodně omezených, bych se chtěla podílet na chodu školy, na jejím případném zlepšení a zkvalitnění podmínek pro studium i volnočasových aktivit žáků školy. 

 

Budova ŽEROTÍNOVA

Věra Palánová
Jsem mámou dvou chlapců (ze ZŠ a MŠ v budově Žerotínova). Učím přibližně 10 let především výtvarnou výchovu na jiné škole. Kromě toho jsem byla lektorem v dětském parlamentu na ZŠ a učila jsem různé další výchovy. Patřím mezi učitele, kteří se spíše považují za průvodce, což souvisí s mým pojetím výchovy. V jednání s různými názorovými proudy mezi lidmi se snažím hledat kompromisy.

Petr Novák
Pracuji jako metodik v oblasti měnových a finanční statistik, datový/informační analytik a „kompilátor“ čísel a datových výstupů. Jsem táta 2 synů, Toníka a Honzíka. Kluci v současné době dochází na 1. stupeň školy a školky na pracovišti Žerotínova. V této etapě života našich dětí proto se zájmem sleduji dění spojené se vzděláváním, všímám si procesu tvorby a vnímám funkčnost vztahů pracovníků školy/školky, dětí a rodičů (resp. zákonných zástupců dětí), efektivitu komunikace, partnerství a vzájemnou respektovanost. Velkou měrou je to zřejmě dané i tím, že jsem synem celoživotní učitelky jednotřídní mateřské školy v malé vesnici. S pocitem smysluplnosti mám potřebu na základě informací aktivně vyhledávat, rozpoznávat a analyzovat různá úskalí, problémy, procesní nedostatky, chyby nebo zbytečné složitosti v systémech. Dokáži to vše popsat, definovat a diskutovat. Hledám a navrhuji následně cesty, které by vedly k řešení, zlepšení nebo zjednodušení stavu. Velmi rád proto nabízím své schopnosti a zkušenosti prostřednictvím této kandidatury do školské rady ZŠ a MŠ Chelčického na léta 2021 – 2023.

Jindřiška Haramulová
Jsem matka žáků 1.C, 4.C a 5.C v budově Žerotínova. Učím na Speciální škole pro žáky s více vadami. Ráda bych se podílela na dění ve školské radě.


publikováno: 8. 10. 2021 14.44

zařazeno v: