Organizace vyučování podle budov a ročníků (září 2020)

Společná pravidla

  • Použít dezinfekci při vstupu do školy
  • Větrat v kabinetech a třídách
  • Shlukovat se co nejméně
  • Chránit sebe a ostatní
  • Pravidelně dezinfikovat společné prostory
  • Nevstupovat do školy při podezření na virové onemocnění

 

Budova Žerotínova

Školní vyučování začíná dne 1. září 2020. Děti vstupují do svých tříd v čase 7.30 – 7,55.

Třídy 1. C a 1. D čekají na své třídní učitelky před školou (v 7.55) . Poté v 8.00 děti s učitelkou odcházejí do školy. Po ukončení zahajovací hodiny odcházejí děti s doprovodem domů, školní družina pro prvňáky je otevřena od 2.9.2020.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou situaci a slavnostní okamžik, mohou do školy vstoupit výjimečně i rodiče prvňáčků, ale pouze na omezenou dobu a s ochranou úst a nosu. Po zahájení hodiny odejdou rodiče na krátkou schůzku s vychovateli školní družiny a vedoucí školní jídelny.  Třídní schůzky prvních tříd v 18.00 ve třídách (dezinfekce, roušky).

Rozsah vyučování I. tříd v budově Žerotínova

1.9.2020 1 vyučovací hodina  – konec 8.45  následně odcházejí domů
2.9.2020 2 vyučovací hodiny –  konec 9.40 následně odcházejí domů nebo do školní družiny
3.9.2020 3 vyučovací hodiny  –  konec 10.45
4.9.2020 3 vyučovací hodiny  – konec 10.45
Od 7.9. 2020 Vyučování probíhá dle rozvrhu

Rozsah vyučování 2.-5. tříd v budově Žerotínova

Ráno děti přicházejí do tříd v čase 7.30 – 7.55. Bohužel ranní družina je mimo provoz z organizačních důvodů, ale škola je pro děti otevřena dříve.

Vzhledem k opatřením proti pandemii koronaviru je třeba omezit vstup do školní budovy pouze na žáky a zaměstnance. Za recepci není běžně povolen vstup ostatních osob a zároveň je třeba omezit pohyb před recepcí, kde probíhá vyzvedávání dětí ze školy a školní družiny.

1.9.2020 1 vyučovací hodina  – konec 8.45 Oběd + školní družina do 14.00
 Od 2.9.2020 4 vyučovací hodiny –  konec 11.40
 Od 7.9. 2020 Dle rozvrhu

Provoz školní družiny

Od 2. 9. je v provozu odpolední školní družina po skončení vyučování každý den do 17.30. Dle pokynů MŠMT se snažíme nemíchat kolektivy, jak jen to je z organizačních důvodů možné. Zároveň se budeme se snažit chodit ven mimo budovu, proto je omezen čas na vyzvedávání žáků.

Doporučujeme z důvodů provozu a epidemiologické situace zvážit nutnou dobu pobytu dětí ve školní družině.

Prosíme vyplnit Evidenční list žáka /zápisní lístek (ke stažení níže) a odevzdat s příchodem žáka do školy. Bez zápisního lísku není žák přihlášen do školní družiny, a proto nemůže do školní dužiny docházet.

 

Ke stažení:

Organizační pokyny pro I. třídy: 1.třída Žerotínova_dopis pro rodiče1.třída Žerotínova_seznam pomůcek pro žáky

Příhláška do školní družiny 1. – 5. třídy ZDE , Žerotínova ŠD zápis a provoz, ŠD Žerotínova

Přihláška do školní jídelny  1. – 5. třídy Žerotínova ZDE

 

Budova Chelčického

 

Školní vyučování začíná

– dne 1. září 2020 pouze pro děti 1.A a 1.B;  

– dne 3. září 2020 pro ostatní třídy prvního stupně včetně školní družiny;

– dne 7. září 2020 pro žáky druhého stupně;

 

Organizace vyučování prvních tříd

Dne 1.9.2020 třídy 1.A a 1.B čekají na své třídní učitelky před školou (v 7.55). Poté odcházejí v 8.00 do školy společně s rodiči.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou situaci a slavnostní okamžik, mohou do školy vstoupit i rodiče prvňáčků na omezenou dobu, ale pouze s ochranou úst a nosu. Po zahájení hodiny odejdou rodiče na krátkou schůzku s vychovateli a vedoucí školní jídelny.  Třídní schůzky prvních tříd v 16.00 ve třídách (s použitím dezinfekce a roušek).

V následujících dnech do odvolání budou děti čekat před školou v 7.55 na třídní učitelku. Rodiče nevstupují před vyučováním do budovy školy.

 

Vyzvedávání dětí ze školy a školní družiny od 2.9.2020

Není-li žák přihlášen do školní družiny, odchází po skončení vyučování na oběd a domů. Rodič tuto skutečnost oznámí třídnímu učiteli a informuje ho o způsobu odchodu ze školy.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá prostřednictvím recepce v čase po vyučování do 14.00. Poté od 15.30 do 17.30. Žádáme rodiče, aby se v prostoru školní recepce zdržovali co nejméně pouze nezbytnou dobu, čekání na vyzvednuté dítě probíhá před školou. Jiné návštěvy školy jsou možné pouze vchodem kolem kanceláře školy na základě předchozí domluvy.

Ve škole probíhá stále stavba. K dispozici je jen omezený počet toalet.

 

Doba vyučování v prvních třídách v budově Chelčického

1.9.2020 1 vyučovací hodina  – konec 8.45 Bez oběda a školní družiny
2.9.2020 2 vyučovací hodiny –  konec 9.40 Po vyučování je možné využít školní družina a oběd ve školní jídelně v 11.00.
3.9.2020 3 vyučovací hodiny  –  konec 10.35
4.9.2020 3 vyučovací hodiny  – konec 10.35
Od 7.9. 2020 Dle rozvrhu

 

Organizace vyučování 2.- 5.tříd – budova Chelčického 

Ráno děti přicházejí do tříd v čase 7.30 – 7.55. Bohužel ranní družina je mimo provoz z organizačních důvodů.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá prostřednictvím recepce v čase po vyučování do 14.00. Poté od 15.30 do 17.30. Žádáme rodiče, aby se v prostoru školní recepce zdržovali co nejméně pouze nezbytnou dobu, čekání na vyzvednuté dítě probíhá před školou. Jiné návštěvy školy jsou možné pouze vchodem kolem kanceláře školy na základě předchozí domluvy.

3.9.2020 1 vyučovací hodina  – konec 8.45  Včetně školního stravování a školní družiny
 Od 4.9.2020 4 vyučovací hodiny –  konec 11.45
 Od 7.9. 2020 Dle rozvrhu

 

Organizace vyučování  přípravné třídy

Dne 7.9.2020 zahajuje vyučování přípravná třída. Děti s doprovodem čekají na svou třídní učitelku před školou (v 7.55) . Poté odcházejí v 8.00 do školy společně s doprovodem.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny probíhá prostřednictvím recepce v čase po vyučování do 14.00. Poté od 15.30 do 17.30. Žádáme rodiče, aby se v prostoru školní recepce zdržovali co nejméně v pouze nezbytnou dobu, čekání na vyzvednuté dítě probíhá před školou. Jiné návštěvy školy jsou možné pouze vchodem kolem kanceláře školy na základě předchozí domluvy.

7.9.2020 1 vyučovací hodina  – konec 8.45  Včetně školního stravování a školní družiny
 Od 8.9.2020 4 vyučovací hodiny –  konec 11.40

 

Provoz školní družiny

Od 2. 9.2020  je v provozu odpolední školní družina pouze pro první třídy, od 3.9.2020 po skončení vyučování pro celý první stupeň každý den do 17.30. Dle pokynů MŠMT se snažíme nemíchat kolektivy, jak jen to je z organizačních důvodů možné. Zároveň se budeme se snažit chodit ven mimo budovu, proto je omezen čas na vyzvedávání žáků. Doporučujeme z důvodů provozu a epidemiologické situace zvážit nutnou dobu pobytu dětí ve školní družině.

Prosíme vyplnit Evidenční list žáka /zápisní lístek (ke stažení níže) a odevzdat s příchodem žáka do školy. Bez bez zápisního lísku není přihlášen do školní družiny a proto nemůže do školní dužiny docházet.

 

Ke stažení:

Organizační pokyny pro I. třídy: 1. třída_Chelčického_dopis pro rodiče_organizační pokyny, 1. třída_Chelčického_pomůcky

Příhláška do školní družiny 1. – 5. třídy ZDE

Přihláška do školní jídelny  1. – 9. třídy – Chelčického ZDE

 

 

Druhý stupeň

Dne 7.9.2020 zahajuje vyučování celý druhý stupeň. Žáci vstupují do školy v čase 7.40 – 7.55. Na chodbách se zdržují co nejméně a první den se nemusejí přezouvat.

7.9.2020 4 vyučovací hodiny  – konec 11.45  Včetně školního stravování
 Dne 8.9.2020 Vyučování končí v průběhu 5. vyučovací hodiny
Od 9.9. do odvolání Vyučování dle rozvhu bez odpoledního vyučování

 


publikováno: 27. 8. 2020 13.56

zařazeno v: