Speciálně pedagogická péče

V rámci výuky probíhá na naší škole speciálně pedagogická péče, kterou zajišťuje speciální pedagog. S dětmi pracuje jak individuálně ve své poradně nebo dochází přímo do tříd a po dohodě s třídním učitelem procvičují probírané učivo zábavnou hravou formou. Vesele se dá učit jakýkoli předmět –  například +/- do 20 nebo počítání slabik ale i například abeceda. Na fotografiích jsou ukázky z práce dětí v současné 2.D.


publikováno: 9. 10. 2019 17.17

zařazeno v: ,