Výstražná stávka 27. listopadu 2023 – AKTUALIZOVÁNO

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dne 27. 11. 2023 je škola z důvodu stávky zaměstnanců ředitelem uzavřena.

 

Rádi bychom Vás seznámili s postojem naší školy.

Nedostatek finančních prostředků (v rámci plánovaných úsporných opatření) by ve školách mimo jiné způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, a zvyšování počtu žáků ve třídách. Snížení finančních prostředků na nepedagogické zaměstnance by například ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami díky výraznému úbytku asistentů či zajištění běžného provozu ve stávajícím režimu. Snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje by pak omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty  počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol.

Naším zájmem je, aby  děti získávaly kvalitní vzdělání v moderním prostředí za využití všech prostředků odpovídajících současným trendům. Současná plánovaná úsporná opatření však mohou citelně negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a s tím se neztotožňujeme.

Na společné schůzi všech zaměstnanců školy jsme se z výše uvedených důvodů rozhodli ke stávce připojit.

Protože se všichni zaměstnanci školy rozhodli dát najevo svůj nesouhlas s navrhovanými opatřeními a do stávky se tak zapojit, nejsme schopni zajistit provoz na žádné z našich budov. Škola tak bude kompletně zavřená.

Děkujeme za pochopení.

zaměstnanci školy

 

ČMOS dopis pro RODIČE 14. 11.2023

 

logo stavky - Výstražná stávka 27. listopadu 2023 - AKTUALIZOVÁNO

publikováno: 15. 11. 2023 16.49

zařazeno v: ,