Usnesení – Rada městské části – Vánoční prázdniny 2019

 


 
 O NAŠÍ ŠKOLCE MOTTO: „RUKU V RUCE S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT“
Mateřská škola byla otevřena 1. 9. 2010 jako součást Základní školy Chelčického 43. Sídlí v přízemí budovy základní školy na odloučeném pracovišti v Žerotínově ulici 36. Výhodou tohoto spojení je možnost využívání školní jídelny, hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny a školní „kavárny“ pro zájmové kroužky, i spolupráce při různých akcích. Prostor samotné mateřské školy tvoří tři třídy – každá pro 25 dětí – šatny a společné sociální zařízení. Jako celek působí velmi útulně a vytváří téměř rodinnou atmosféru. Od 1. 7. 2017 se stala součástí ZŠ a MŠ Chelčického také MŠ Roháčova.

 

MŠ Žerotínova

MŠ Roháčova

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ – Zápis 2019