INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO DĚTI Z UKRAJINY / ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ ДО ДИТЯЧОГО САДКА 

PRO DĚTI Z UKRAJINY, KTERÉ PŘIŠLY DO ČR PO 24. 2. 2022 A MAJÍ VÍZUM „STRPĚNÍ“ NEBO „DOČASNOU OCHRANU“, SE USKUTEČNÍ DODATEČNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE STŘEDU 1. 6. 2022 V ČASE OD 13 DO 16 HODIN V MŠ ŽEROTÍNOVA (TJ. V KANCELÁŘI V PŘÍZEMÍ BUDOVY ZŠ ŽEROTÍNOVA). 

UPOZORŇUJEME, ŽE DĚTI, KTERÉ SE HLÁSÍ DO ČESKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL, MUSÍ MÍT SPLNĚNÉ POVINNÉ OČKOVÁNÍ DLE ČESKÉ LEGISLATIVY. 

VÍCE INFORMACÍ (včetně oficiálního překladu) NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MČ PRAHA 3 POD TÍMTO ODKAZEM: https://www.praha3.cz/potrebuji-zaridit/zivotni-situace/skolstvi/informace-pro-rodice-deti-z-ukrajiny/zapisy-deti-z-ukrajiny-do-1-tridy-a-do-materske-skoly-n1146557.htm 

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 ZDE
Kritéria pro zápis do MŠ 2022 ZDE


 

 

VÁŽENÍ RODIČE, MILÉ DĚTI,

DOVOLTE MI, ABYCH VÁM S BLÍŽÍCÍM SE ZAČÁTKEM NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU SDĚLILA NĚKOLIK AKTUÁLNÍCH INFORMACÍ A POPŘÁLA VÁM ZA CELÝ NÁŠ KOLEKTIV ÚSPĚŠNÝ VSTUP DO MŠ.

  • PROVOZ MŠ ZAČÍNÁ STANDARDNĚ, A TO VE STŘEDU 1. 9. 2021 OD 6.30 HODIN. VYHRAĎTE SI, PROSÍM, DOSTATEK ČASU NA TO, ABY PŘEDÁNÍ DĚTÍ PANÍ UČITELKÁM PROBĚHLO V KLIDU A BEZE SPĚCHU
  • INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY V OBOU NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH SE BUDOU KONAT V TĚCHTO TERMÍNECH:

   – V MŠ ŽEROTÍNOVA V ÚTERÝ 7. 9. 202116 HODIN

  – V MŠ ROHÁČOVA VE STŘEDU 8. 9. 202116 HODIN

 

  • VZHLEDEM KE STÁLE TRVAJÍCÍM ZVÝŠENÝM HYGIENICKÝM OPATŘENÍM PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-19 JSME NUCENI ZACHOVAT V PLATNOSTI NĚKTERÁ PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ:

– DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY JSOU POVINNY POHYBOVAT SE VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH BUDOVY V RESPIRÁTORU

– PO PŘÍCHODU DO VESTIBULU ŠKOLY JE NUTNÉ POUŽÍT DEZINFEKCI NA RUCE, KTERÁ JE UMÍSTĚNA VE STOJANU ZA PROSKLENÝMI DVEŘMI

– PŘED VSTUPEM DÍTĚTE DO TŘÍDY ZAJISTĚTE, ABY SI V UMÝVÁRNĚ DŮKLADNĚ UMYLO RUCE MÝDLEM

– V PROSTORÁCH ŠATEN SE, PROSÍM, ZDRŽUJTE POUZE PO DOBU NEZBYTNĚ NUTNOU K PŘEVLEČENÍ DÍTĚTE

– NEVOĎTE, PROSÍM, DO MŠ DĚTI S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍCH CHOROB (RÝMA, KAŠEL)

– DODRŽUJTE, PROSÍM, DŮSLEDNĚ POKYNY MZ ČR a MŠMT, PLATNÉ OD 1. 8. 2021

A AKTUÁLNÍ PRAVIDLA, KTERÁ PLATÍ V MŠ PRO DĚTI DO 6 LET:

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:

• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo

ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.


Pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, respektive s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.


– Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí.

 

29.8.2021
Pavla Ladrová, zástupkyně ředitele pro MŠ

 

 

PROVOZ NAŠICH MATEŘSKÝCH ŠKOL OD 1. ZÁŘÍ 2020

NA OBOU PRACOVIŠTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE PROVOZ ZAHÁJEN V ÚTERÝ 1. 9. 2020 VE STANDARDNÍM REŽIMU, ZA ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ:

– POUŽITÍ DEZINFEKCE PŘI VSTUPU DO BUDOVY (NETÝKÁ SE DĚTÍ)

– OMEZENÉ SHLUKOVÁNÍ

– VSTUP DO PROSTOR MŠ SE ZAKRYTÝMI ÚSTY A NOSEM (POUZE DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY)

– PRAVIDELNÉ A DŮKLADNÉ VĚTRÁNÍ VE TŘÍDÁCH
– PRAVIDELNÁ DEZINFEKCE SPOLEČNÝCH PROSTOR
– ZVÝŠENÁ A DŮKLADNÁ OSOBNÍ HYGIENA DĚTÍ

DĚTEM, PROSÍM, PŘIPRAVTE DO MŠ PRO PŘÍPAD POTŘEBY 2 ROUŠKY V UZAVÍRATELNÉM OBALU.

NEVSTUPUJTE DO MŠ PŘI PODEZŘENÍ NA VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ, NEVOĎTE DO MŠ DĚTI S PŘÍZNAKY JAKÉKOLI NEMOCI.

NEDÁVEJTE, PROSÍM, DĚTEM DO MŠ ŽÁDNÉ OSOBNÍ HRAČKY – PLYŠÁKY POUZE NA SPANÍ (ZŮSTANOU ULOŽENÍ V POSTÝLCE).

TĚŠÍME SE NA VÁS A PŘEDEM DĚKUJEME ZA VAŠI OHLEDUPLNOST!

 
 
 
 
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PLATBÁCH ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO V MŠZDE
 
 

 
 O NAŠÍ ŠKOLCE MOTTO: „RUKU V RUCE S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT“
Mateřská škola byla otevřena 1. 9. 2010 jako součást Základní školy Chelčického 43. Sídlí v přízemí budovy základní školy na odloučeném pracovišti v Žerotínově ulici 36. Výhodou tohoto spojení je možnost využívání školní jídelny, hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny a školní „kavárny“ pro zájmové kroužky, i spolupráce při různých akcích. Prostor samotné mateřské školy tvoří tři třídy – každá pro 25 dětí – šatny a společné sociální zařízení. Jako celek působí velmi útulně a vytváří téměř rodinnou atmosféru. Od 1. 7. 2017 se stala součástí ZŠ a MŠ Chelčického také MŠ Roháčova.

 

MŠ Žerotínova

MŠ Roháčova