AKTUÁLNÍ INFORMACE O PLATBÁCH ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO V MŠZDE
 
 
VÁŽENÍ RODIČE,
OD PONDĚLÍ 25. KVĚTNA 2020 (7.30 – 16.00) BUDOU V REŽIMU ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ ZNOVU OTEVŘENY OBĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY. PROČTĚTE SI, PROSÍM, VELMI PEČLIVĚ MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA, KTERÁ JSOU PRO POBYT DĚTÍ V MŠ STANOVENA.
 
– MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA PRO POBYT DĚTÍ V MŠ ŽEROTÍNOVA ZDE
 
– MIMOŘÁDNÁ PRAVIDLA PRO POBYT DĚTÍ V MŠ ROHÁČOVA   ZDE
 
 
 
CO POTŘEBUJETE S SEBOU PRO VSTUP DÍTĚTE DO MŠ?
 
 
PŘI PRVNÍM PŘÍCHODU DO MŠ:
  • KAŽDÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE PŘEDÁ POVĚŘENÉMU PRACOVNÍKOVI MŠ VYPLNĚNÉ A PODEPSANÉ „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ“ (ke stažení ZDE). BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NEMOHOU BÝT DĚTI DO MŠ PŘIJATY.
  • 2 ROUŠKY PRO DĚTI V PLASTOVÉM BOXU NEBO UZAVÍRATELNÉM IGELITOVÉM OBALU
  • MLADŠÍ DĚTI PYŽAMKO (VŽDY NA TÝDEN)
 
PŘI KAŽDODENNÍ DOCHÁZCE DO MŠ:
  • UZAVÍRATELNOU A VIDITELNĚ PODEPSANOU LAHVIČKU S PITÍM (KAŽDÉ RÁNO SI JI DĚTI PŘINESOU A ODPOLEDNE ZASE ODNESOU DOMŮ)
  • OBLEČENÍ DO TŘÍDY (JINÉ, NEŽ VE KTERÉM DĚTI PŘIŠLY DO MŠ!)
  • OBLEČENÍ NA POBYT VENKU
  • DOSTATEK NÁHRADNÍHO OBLEČENÍ

PROSÍME VŠECHNY RODIČE O DŮSLEDNÉ RESPEKTOVÁNÍ VŠECH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ A VSTŘÍCNÝ PŘÍSTUP, ABYCHOM SPOLEČNĚ ZAJISTILI BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DĚTÍ I ZAMĚSTNANCŮ MŠ.

DĚKUJEME!

 

 

 

Aktuální informace k zápisu 2020-21 ZDE

Kritéria pro zápis 2020 – aktualizovaná
Žádost o přijetí do MŠ 

Souhlas a prohlášení – rodiče
Čestné prohlášení – očkování

 

VÁŽENÍ RODIČE,

OZNAMUJEME VÁM, ŽE S ÚČINNOSTÍ OD STŘEDY 18. 3. 2020  JE OD 6.30 HODIN UZAVŘEN PROVOZ NA OBOU PRACOVIŠTÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY. PROVOZ JE UZAVŘEN NA DOPORUČENÍ A SE SOUHLASEM MČ PRAHY 3 AŽ DO ODVOLÁNÍ, TEDY NA DOBU NEURČITOU.
Rozhodnutí Rady MČ Praha 3

Veškeré informace a odkazy k vyřízení Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení najdete na úvodní stránce webových stránek školy.

 INFORMACE MČ PRAHY 3 

ŘEDITELÉ A ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL PRAHY 3 PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ PŘERUŠUJÍ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL NA DOBU NEURČITOU V SOUVISLOSTI S ŠÍŘENÍM KORONAVIRU.

MĚSTSKÁ ČÁST NA VÝZVU MAGISTRÁTU HL. M PRAHY ZŘÍDILA VE ČTYŘECH ŠKOLÁCH ČI ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH KAPACITY PRO 5 SKUPIN PRO MAX. 15 DĚTÍ VE VĚKU OD 3 DO 10 LET, JEJICHŽ RODIČE JSOU ZAMĚSTNANCI BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, OBECNÍ POLICIE, POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, ORGÁNŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PŘÍSLUŠNÍCI OZBROJENÝCH SIL.

RODIČE, ČI ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, KTERÝCH SE TOTO TÝKÁ A MAJÍ ZÁJEM O ZAŘAZENÍ SVÉHO DÍTĚTE DO DĚTSKÉ SKUPINY, AŤ SE S POŽADAVKEM OBRÁTÍ NA SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE ČI MAGISTRÁT HL. M. PRAHY.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PLATBÁCH ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO V MŠ

Z důvodu přerušení provozu MŠ ode dne 18.3.2020 dochází z rozhodnutí ředitele školy ke změnám v platbách úplaty za docházku (školného) a stravného.

ŠKOLNÉ

Za měsíc březen je školné stanoveno na 464,- Kč, což je poměrná část odpovídající rozsahu omezení. Přeplatek z Vámi již uhrazené částky bude převeden na další měsíce. Na měsíc duben tedy prozatím školné zasílat nemusíte. Stanovení úplaty v následujících měsících oznámíme dle vyvíjející se situace. Případné přeplatky školného budou vráceny na účty odesílatelů po vyúčtování na konci školního roku.

STRAVNÉ

Po dobu uzavření mateřské školy jsou děti automaticky odhlášeny z docházky. Zálohu na stravné tedy prozatím zasílat nemusíte. Pro další informace průběžně sledujte webové stránky školy. Vyúčtování stravného proběhne na konci školního roku, přeplatky budou vráceny na účty odesílatelů.

Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci!

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat prostřednictvím našich stránek. Žádosti o ošetřovné potvrzuje kancelář školy na hlavní budově (email: administrativa@chelcickeho.cz). 

 


 
 O NAŠÍ ŠKOLCE MOTTO: „RUKU V RUCE S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT“
Mateřská škola byla otevřena 1. 9. 2010 jako součást Základní školy Chelčického 43. Sídlí v přízemí budovy základní školy na odloučeném pracovišti v Žerotínově ulici 36. Výhodou tohoto spojení je možnost využívání školní jídelny, hřiště ve vnitrobloku, tělocvičny a školní „kavárny“ pro zájmové kroužky, i spolupráce při různých akcích. Prostor samotné mateřské školy tvoří tři třídy – každá pro 25 dětí – šatny a společné sociální zařízení. Jako celek působí velmi útulně a vytváří téměř rodinnou atmosféru. Od 1. 7. 2017 se stala součástí ZŠ a MŠ Chelčického také MŠ Roháčova.

 

MŠ Žerotínova

MŠ Roháčova