O NAŠÍ ŠKOLCE

 MOTTO: „RUKU V RUCE S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT“

Naše mateřská škola, která sídlí v Roháčově ulici 38a/535, se od 1. 7. 2017 se stala součástí ZŠ a MŠ Chelčického. Budova nedávno prošla náročnou rekonstrukcí, dlouhá léta sloužila jako státní jesle, je proto vybavena pro ty nejmladší, 2-3 leté děti. Ze všech stran ji obklopuje překrásná a prostorná zahrada, kde mají děti ideální podmínky pro venkovní herní činnosti.

Prostor samotné mateřské školy tvoří dvě oddělení, každé pro 22 dětí, se šatnou, třídou, hernou, ložnicí, kuchyňkou a sociálním zařízením.

 

Provoz školky je od 6.30 do 17.00 hodin.

Příchod dětí do MŠ je rodičům doporučen do 8.30 hodin, po dohodě je ale možný kdykoliv.
Odchod po obědě je možný od 11.30 do 12.00 hodin, odpolední odchod pak od 14.30 hodin nebo dle domluvy.

Mateřská škola má vlastní, kompletně zrekonstruovanou kuchyni, stravování dětí probíhá ve třídách.

Všem dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu podle nutričních doporučení. Děti do jídla nenutíme, ale nabízíme k ochutnání. Při jídle dětem dle potřeby pomáháme, zároveň se ale snažíme o postupný rozvoj samostatnosti v sebeobsluze.

 

Režim dne
Časový režim dne, kterým je vymezen pravidelný denní řád a rytmus v mateřské škole, je stanoven tak, aby dal dětem pocit určité jistoty, ale zároveň umožnil přizpůsobit organizaci činností aktuálním potřebám a situacím.

 •   6.30 –   8.15 hod.: scházení dětí (spontánní činnosti dětí)
 •   8.15 –   8.30 hod.: ranní pohybová chvilka
 •   8.30 –   9.00 hod.: dopolední svačina
 •   9.00 –   9.30 hod.: činnosti řízené pedagogem
 •   9.30 – 11.00 hod.: příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.00 – 11.30 hod.: oběd
 • 11.30 – 12.00 hod.: rozcházení dětí, které jdou domů po obědě
 • 12.00 – 14.30 hod.: odpočinek
 • 14.30 – 15.00 hod.: odpolední svačina
 • 15.00 – 17.00 hod.: rozcházení dětí (spontánní činnosti dětí)

Omluvy dětí je nutné nahlásit nejpozději do 8.00 hodin!


CO SPOLEČNĚ DĚLÁME?

Především si hrajeme, ale také se každý den učíme spoustu důležitých věcí. Náš školní vzdělávací program „SVĚT JE JAKO DOMEČEK SLOŽENÝ Z BAREVNÝCH KOSTIČEK“ je sestaven tak, aby se děti nenásilnou a pro jejich věk přijatelnou formou seznamovaly se vším, co je pro život a každodenní činnosti důležité. Naším cílem je všeobecný rozvoj dětí, třídní programy obou tříd proto obsahují výtvarné, pracovní, hudební a pohybové činnosti, které jsou přizpůsobené nízkému věku docházejících dětí. Vedeme děti ke včasnému zvládnutí sebeobsluhy a nezapomínáme ani na povzbuzování jejich samostatného řečového projevu, jehož rozvoj je v tomto věku zásadní.
V listinné podobě je školní vzdělávací program k nahlédnutí v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.

Příležitostně také budeme připravovat různé SPOLEČENSKÉ AKCE:

» Mikulášskou nadílku
» Vánoční dílničky s posezením pro rodiče
» Vánoční nadílku
» Karneval
» Den dětí

Časový rozpis jednotlivých akcí bude k dispozici na každé třídě a na nástěnkách v šatně.

 

ADAPTACE PŘI NÁSTUPU DÍTĚTE DO ŠKOLKY

 Z naší strany je rodičům doporučována postupná adaptace dítěte na prostředí mateřské školy.

Před nástupem je potřeba dítě vhodně namotivovat a začínat velmi krátkým časovým úsekem samostatného pobytu. V průběhu prvního měsíce docházky do školky je třeba si na ranní příchody vyhradit dostatek času. Rodiče mohou vejít do třídy společně s dítětem, vybrat s ním první hračku a teprve potom se rozloučit. Z našich zkušeností víme, že není dobré, pokud je rodič ve třídě s dítětem dlouhodobě přítomen. Proto je zpočátku vhodné si jej vyzvednout již po chvíli – třeba po hodině samostatného pobytu – a teprve postupně po dohodě s paní učitelkou dobu prodlužovat podle toho, jak dítě snáší odloučení. Každé děťátko je jiné a každé potřebuje na zdárnou adaptaci svůj čas. Citlivějším dětem velmi pomůže, když je rodiče alespoň první měsíc vyzvedávají ze školky hned po obědě. Naším společným zájmem jsou spokojené děti, které budou školku navštěvovat s radostí a s úsměvem.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 

Ředitel ZŠ a MŠ: PhDr. Pavel Ostap
Zástupkyně pro předškolní vzdělávání: Pavla Ladrová
Vedoucí učitelka: Dana Čížková

Paní učitelky

třída Kuřátek (1. patro): Dana Čížková, Kateřina Holubíková
třída Berušek (přízemí): Vladimíra Hrůzová, Silvia Korbutová

Chůvy

Pavlína Vorlová, Bohumila Zemínová

 

Další provozní zaměstnanci

paní hospodářka:    Věra Strieglová
paní kuchařka:         Anna Skořepová
pan školník:              Jiří Novotný                           

 

KONTAKTY

OMLUVY: 222 591 729 (vždy nejpozději do 8.00 hodin!)

Vedoucí učitelka, Dana Čížková:   222 591 729, e-mail: msrohacova@chelcickeho.cz
Zástupkyně pro předšk. vzdělávání, Pavla Ladrová: 770 147 541, e-mail: skolka@chelcickeho.cz
Ředitel ZŠ a MŠ, PhDr. Pavel Ostap: 222 592 504, e-mail: ostap@chelcickeho.cz

 

PLATBY

ÚPLATA ZA DOCHÁZKU= 950 Kč/měsíc
ČÍSLO ÚČTU: 19–20007953­59/0800

 • platí se převodem na účet pravidelně každý měsíc v období od září do června, a to vždy nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce!

VARIABILNÍ SYMBOL JE KAŽDÉMU DÍTĚTI PŘIDĚLEN A JE PRO OBĚ PLATBY TOTOŽNÝ!

STRAVNÉ: 58 Kč/den, záloha = 1.218,- Kč/měsíc
ČÍSLO ÚČTU: 280224112/0300

• platí se převodem na účet pravidelně každý měsíc v období od září do června, a to vždy nejpozději do 25. dne předchozího měsíce!

• výjimečně lze platit v hotovosti u hospodářky školní jídelny

• vyúčtování se provádí půlročně nebo na vyžádání u hospodářky školní jídelny

POZOR!!! V ZÁŘÍ JE TEDY NUTNO UHRADIT 2 PLATBY STRAVNÉHO.
NA POČÁTKU MĚSÍCE ZÁLOHU NA ZÁŘÍ, DO 25. 9. PAK ZÁLOHU NA ŘÍJEN.