O NAŠÍ ŠKOLCE

 MOTTO: „RUKU V RUCE S KAMARÁDY POZNÁVÁME SVĚT“

Mateřská škola byla otevřena 1. 9. 2010  jako součást Základní školy Chelčického 43/2614. Sídlí v přízemí budovy základní školy na odloučeném pracovišti v Žerotínově ulici 36/1100. Výhodou tohoto spojení je možnost využívání školní jídelny, tělocvičny a hřiště ve vnitrobloku, i spolupráce při různých akcích.

Prostor samotné mateřské školy tvoří tři třídy – každá pro 25 dětí – šatny a společné sociální zařízení. Jako celek působí velmi útulně a vytváří téměř rodinnou atmosféru.

Provoz školky je od 6.30 do 17.00 hodin.

Příchod dětí do MŠ je rodičům doporučen do 8.00 hodin.
Po dohodě je možný kdykoliv, ale pouze tak, aby nebyly narušovány řízené dopolední činnosti.
Odchod po obědě je stanoven od 12.00 do 12.30 hodin, odpolední odchod pak od 15 hodin nebo dle domluvy.

PŘÍCHOD DĚTÍ S POVINNÝM PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM JE STANOVEN NA 8. HODINU! ROZSAH POVINNÉHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JE 4 HODINY DENNĚ, TJ. OD 8 DO 12 HODIN V PRACOVNÍCH DNECH, KROMĚ DNŮ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN.

Stravování dětí probíhá částečně ve třídách (dopolední a odpolední svačiny) a částečně ve školní jídelně základní školy (oběd), která se nachází v 1. patře budovy. Všem dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu podle nutričních doporučení. Naše MŠ je součástí projektu Státního zdravotního ústavu „Zdravá školní jídelna“. Děti do jídla nenutíme, ale nabízíme k ochutnání. Při jídle dětem dle potřeby pomáháme, zároveň se ale snažíme vést je k samostatnosti v sebeobsluze.

Režim dne
Časový režim dne, kterým je vymezen pravidelný denní řád a rytmus v mateřské škole, je stanoven tak, aby dal dětem pocit určité jistoty, ale zároveň umožnil přizpůsobit organizaci činností aktuálním potřebám a situacím.

 •   6.30 –   8.15 hod.: scházení dětí (spontánní činnosti dětí)
 •   8.15 –   8.30 hod.: ranní cvičení a pohybové aktivity
 •   8.30 –   9.00 hod.: dopolední svačina
 •   9.00 – 10.00 hod.: činnosti řízené pedagogem
 • 10.00 – 11.30 hod.: pobyt venku
 • 11.30 – 12.00 hod.: oběd
 • 12.00 – 12.30 hod.: rozcházení dětí, které jdou domů po obědě
 • 12.30 – 14.00 hod.: odpočinek
 • 14.30 – 15.00 hod.: odpolední svačina
 • 15.00 – 17.00 hod.: rozcházení dětí (spontánní i řízené činnosti dětí)

Omluvy dětí je nutné nahlásit nejpozději do 8.00 hodin!

 CO SPOLEČNĚ DĚLÁME?

 Především si hrajeme, ale také se každý den učíme spoustu důležitých věcí. Náš školní vzdělávací program „SVĚT JE JAKO DOMEČEK SLOŽENÝ Z BAREVNÝCH KOSTIČEK“ je sestaven tak, aby se děti nenásilnou a pro jejich věk přijatelnou formou seznamovaly se vším, co je pro život a každodenní činnosti důležité. Aby bylo posilováno jejich sebevědomí, správně se rozvíjely po stránce fyzické, psychické i sociální. Naším cílem je kvalitně připravit děti na vstup do základní školy – a hlavně do života. Školní vzdělávací program je v listinné podobě k nahlédnutí v kanceláři vedoucí učitelky MŠ.

Každodenní program všech tříd běžně obsahuje výtvarné, pracovní, pěvecké, hudebně-pohybové, dramatické a sportovní činnosti. Příležitostně také organizujeme různé SPOLEČENSKÉ AKCE:

» Větrníčkový den
» Haloweenskou párty
» Mikulášskou nadílku
» Vánoční dílny s posezením pro rodiče
» Vánoční nadílku
» Karneval
» Vynášení Morany
» Slet čarodějnic
» Den dětí
» Sportovní den + návštěvu dopravního hřiště
» Dvorečkovou párty pro děti i rodiče (rozloučení s předškoláky)

Časový rozpis jednotlivých akcí je k dispozici na každé třídě, na nástěnkách v šatně a na webových stránkách školy.

 

 

AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE – 1. POLOLETÍ 2023/2024

 

ZÁŘÍ  

St   6.9.   společné třídní schůzky všech tříd MŠ Roháčova (třída Berušek v přízemí), od 16 hodin

Čt   7.9.   společné třídní schůzky všech tříd Žerotínova (jídelna ZŠ v 1. patře budovy), od 16 hodin

Čt 21.9.   „Projdeme se po ZOO“ – hudebně zábavný pořad Jiřího Bílého, 9:30 hodin  

 

ŘÍJEN 

St 11.10.  „Ve zdravém skřítkovi zdravý duch“ – vzdělávací pořad agentury Do světa, 9.30 hodin 
(pouze třída Motýlků a Sluníček

Pá 20.10.   „Rytířská pohádka“ – interaktivní písničkový pořad Agentury Kato, 9:30 hodin 

Pá 27.10.   Exkurze na služebnu Městské policie v Praze 3 v Lupáčově ulici, 9:00 hodin
(pouze předškolní děti ze Sluníček a Motýlků

???„Větrníčkový den“ – výprava na Parukářku s větrníky, pouštění draka, dopoledne
(termín bude podle počasí upřesněn později)

Čt 26.10. + Pá 27.10.2023 = ŠKOLNÍ PODZIMNÍ PRÁZDNINY – nekonají se kroužky, ani žádné akce!

 

 LISTOPAD 

Út   7.11.  „Houbařská pohádka“ – pohádka Divadla Koloběžka, 9:00 hodin 

Út 14.11.   „Krmit skřítky povoleno“ – vzdělávací pořad agentury Do světa, 9:30 hodin
(pouze třída Motýlků a Sluníček)

PROSINEC

St  6.12.   „Trampoty čerta Huberta“ – pohádka Divadla Koloběžka, 9:00 hodin

Út  5.12. Mikulášská nadílka v MŠ, dopoledne 

St 14.12.„Kouzelné Vánoce“ – interaktivní písničkový pořad Agentury Kato, 9:30 hodin 

                       

 DALŠÍ AKCE BUDEME PRŮBĚŽNĚ DOPLŇOVAT

 

 FOTOGRAFIE Z JEDNOTLIVÝCH AKCÍ NAJDETE NA ADRESE: www.mszerotin­ka.rajce.net

 

Kromě těchto aktivit je v MŠ nabízena i nadstandardní péče hrazená rodiči, a to:

ZÁJMOVÉ KROUŽKY DĚTÍ:

» keramika
» angličtina
» sportovní hry


– KULTURNÍ PROGRAMY:

pravidelná divadelní, kouzelnická nebo hudební představení v prostorách MŠ

 

– VÝLETY:

» polodenní výlet – 1 – 2x ve školním roce

» celodenní výlet – 1x ve školním roce, zpravidla ke konci školního roku

 

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

 

Ředitel ZŠ a MŠ: PhDr. Pavel Ostap
Zástupce pro předškolní vzdělávání: Pavla Ladrová
Vedoucí učitelka: Bc. Běla Vacková

Paní učitelky:

třída Sluníček:    Bc. Běla Vacková, Pavla Ladrová
třída Motýlků:    Bc. Lucie Štiková, Jaroslava Trubková
třída Berušek:     Soňa Machová, Eva Fryčová

Paní uklízečky:   Jana Křivánková, Bohumila Zemínová

 

KONTAKTY

MOBIL – OMLUVY: 721 645 461 (vždy nejpozději do 8.00 hodin!)

Kancelář MŠ: 222 515 267
Hospodářka školní jídelny, Věra Strieglová: 271 774 384
Zástupce pro předškolní vzdělávání, Pavla Ladrová: 770 147 541, e-mail: skolka@chelcickeho.cz
Ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, PhDr. Pavel Ostap: 222 592 504, e-mail: ostap@chelcickeho.cz

 

PLATBY

ÚPLATA ZA DOCHÁZKU (ŠKOLNÉ) = 950 Kč/měsíc
ČÍSLO ÚČTU: 19–20007953­59/0800

 • platí se převodem na účet pravidelně každý měsíc v období od září do června, a to vždy nejpozději do 15. dne stávajícího měsíce
 • od úplaty jsou osvobozeny děti předškolní – tj. děti, které v době od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024 dovrší věku 6 let a děti s odkladem školní docházky

VARIABILNÍ SYMBOL JE KAŽDÉMU DÍTĚTI PŘIDĚLEN A JE PRO OBĚ PLATBY TOTOŽNÝ!

STRAVNÉ:
děti 3–6 let = 50 Kč/den, záloha = 1.050,- Kč/měsíc
děti s odkladem školní docházky = 55 Kč/den, záloha = 1.155,- Kč/měsíc 

ČÍSLO ÚČTU: 230665219/0300

• platí se převodem na účet pravidelně každý měsíc v období od září do června, a to vždy nejpozději do 25. dne předchozího měsíce!

• výjimečně lze platit v hotovosti u hospodářky školní jídelny

• vyúčtování se provádí na konci školního roku nebo na vyžádání u hospodářky školní jídelny

POZOR!!! V ZÁŘÍ JE TEDY NUTNO UHRADIT 2 PLATBY STRAVNÉHO.
NA POČÁTKU MĚSÍCE ZÁLOHU NA ZÁŘÍ, DO 25. 9. PAK ZÁLOHU NA ŘÍJEN.