Proběhla výtvarná přehlídka Blízko i daleko 2023

Do celostátní výtvarné přehlídky pořádané organizací NIPOS ARTAMA jsme se s žáky 8. ročníků zapojili poprvé. Letošní téma „blízko i daleko“ bylo velmi otevřené a široce pojaté. Jako základní škola, která není specificky zaměřena na výtvarnou výchovu jsem chtěla vyzkoušet, kam až jsme s 8. ročníky, v jedné hodině výtvarné výchovy týdně, schopni posunout své myšlenky a nápady.

Celý projekt byl od počátku představen jako individuální cesta k tématu každého z nás – jako hledání, mapování a pátrání po stopách významu. Velmi důležitým momentem se staly myšlenkové mapy, které fungovaly jako „odrazový“ můstek a inspirace pro výtvarnou tvorbu. Najednou se před námi otevřel svět vztahů mezi lidmi – pocitů odcizení – hranic – problémů kolem nás i v nás. Začala se rozkrývat mnohovýznamovost daných slov – jejich protikladnost, přitažlivost… V jednotlivých myšlenkových mapách a nápadech se začala objevovat témata rodiny, přátelství, vzdáleností, štěstí i zármutku či vnitřního – intimního světa jedince. Pro někoho se stala mapa počátečním i konečným vyjádřením se k tématu, jiný si vytyčil v mapě směr výtvarného počínání – a danou cestu dokázal výtvarně pojmout.

V projektu nazvaném „Blízko i daleko našima očima“ se tedy nacházejí různé druhy výtvarného vyjádření od kresby, fotografie, počítačové grafiky až po objektovou tvorbu či animaci.

Výtvarné zpracování bylo individuální volbou každé skupiny či jednotlivce – o to víc si vážím všech, kteří se do projektu pustili a představili svou vlastní cestu, objevování a mapování daného tématu. Z celkového počtu 135 přihlášených výtvarných projektů byl náš společný projekt oceněn s dalšími 21 cenou kurátorů. A během května bylo možné zhlédnout všechny výtvarné projekty v NG ve Veletržním paláci. Velké díky všem, kteří se zúčastnili. Jednotlivé výtvarné projekty jsou blíže představeny na školních výtvarných stránkách: Blízko i daleko :: V lavici (webnode.cz)

 

Lenka Piechová


publikováno: 18. 6. 2023 18.22

zařazeno v: ,