Péče o děti pracovníků IZS

MČ Praha 3 ve spolupráci s řediteli základních a mateřských škol určila několik škol, které se postarají o děti od tří do deseti let, jejichž rodiče jsou zdravotníci, policisté, strážníci, hasiči, vojáci nebo pracovníci ve školství i sociálních službách.

Aktuálně jsou otevřeny dětské skupiny v ZŠ a MŠ nám. J. z Lobkovic. Děti prvního stupně se mohou zařadit do skupiny v základní škole na Lobkovicově náměstí, pro mladší děti je otevřena skupina v mateřské škole na detašovaném pracovišti Perunova.

V případě potřebu jsou připraveny záložní kapacity na ZŠ Jeseniova a ZŠ Jiřího z Poděbrad.

Zaměstnanci z vybraných profesí, kteří mají zájem o umístění svého dítěte do určené ZŠ nebo MŠ, musí kontaktovat nejprve svého zaměstnavatele. Ten pak požádá odbor školství, mládeže a sportu na magistrátu o péči o dítě. To je následně umístěno dle aktuální situace do určené školy.

Kontaktní osobou na MHMP pro zaměstnavatele je pan Mgr. Stanislav Sivaninec. Email stanislav.sivaninec@praha.eu

Děkujeme všem, kdo pomáháte.


publikováno: 2. 3. 2021 13.27

zařazeno v: ,