Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,
 
stále ještě připravujeme podrobné informace o rotačním návratu žáků I. stupně do školy, průběhu testování, které budeme průběžně upravovat ještě během pátku 9.4.
Během dnešního dne obdržela škola sady testů, se kterými se mohli pracovníci seznámit. V ZŠ i MŠ se budou používat sady Lepu, které jsou pro použití jednodušší.
Děti se budou testovat ve třídách. Ty, které budou testovány v doprovodu rodičů, budou během testu v oddělené učebně, teprve po vykonání testu se začlení do třídy k ostatním dětem. Ale můžu Vás uklidnit, testy nejsou vůbec nepříjemné.
 
 
 
V týdnu od 12.4.2021 se prezenčním způsobem vzdělávají tyto třídy:vstup do budovy chelcickeho od 12 4 250x230 - Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021
 
Budova Chelčického 
 • přípravná třída
 • 1.A, 1.B
 • 2.A, 2.B, 2.D
 • 3.D
Budova Žerotínova 
 • 1.D
 • 2.C
 • 4.C
  obedy chelcickeho od 12 4 250x602 - Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021
Třídní učitelé tříd, které se vracejí do školy, Vás budou informovat na zvláštních konzultacích nebo třídní schůzce během čtvrtka odpoledne nebo pátku dopoledne.
 
V první fázi se tak bude ve školách testovat 2x týdně (odběrem z přední části nosu). Testovat se bude pravidelně v pondělí a  pravděpodobně ve čtvrtek před zahájením výuky. Pokud žák není přítomen v den testování, pak bude otestován bezprostředně po příchodu. Žáci prvních a druhých tříd, MŠ a přípravné třídy mohou doprovodit do školy rodiče a být nápomocni testování. Doporučujeme v předstihu informovat o tomto požadavku třídní učitele.
Škola je povinna chránit zdraví dětí, žáků a studentů, ale i zaměstnanců školy (§ 29 odst. 2 školského zákona a § 101 a násl. zákoníku práce). I za běžného stavu, ale o to více za stávající pandemie, platí, že do školy nesmí chodit osoby, které vykazují známky akutního onemocnění. Pokud zákonný zástupce odmítne testování dítěte nebo žáka, pak není možné, aby bylo dítě/žák  osobně přítomno/přítomen  na vzdělávání. Tito žáci (děti/studenti) budou ze vzdělávání omluveni. Ve škole platí přísná hygienická opatření, do školy mohou pouze děti bez příznaků infekčního onemocnění. Informace budou upřesněny.
 

Kdo se testovat nemusí: 

 • Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen SPC) uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 • Testovat se nemusí ani osoby, které doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SAR
  vstup do budovy zerotinova od 12 4 250x208 - Informace k návratu žáků do školy od 12. dubna 2021

  S-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb.

(aktualizace k 8.4. 21.30, další aktualizace budou následovat)

 
S pozdravem
 
PhDr. Pavel Ostap
ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3

publikováno: 7. 4. 2021 17.04

zařazeno v: