Podruhé se skicákem v galerii

S žáky 6. třídy (6.B) jsme 27. 1. 2023 navštívili Veletržní palác. Vydali jsme se společně do sbírkové expozice s názvem 1918⁠–⁠1938: První republika, která byla věnována 100. výročí vzniku Československé republiky. Žáci se během výtvarného workshopu seznámili s pojmem skica – návrh, měli možnost nahlédnout do deníků Františka Skály a sami si během workshopu takový deník – skicák vytvořit.

Široká škála výtvarného materiálu nabízela všem možnost experimentovat a vyzkoušet si mnohé výtvarné techniky. Celé třídě děkuji za velmi příjemnou atmosféru, za chvíle tvorby a následného sdílení výtvarných prací.

Lenka Piechová


publikováno: 4. 2. 2023 21.58

zařazeno v: ,