Výstava Myšlení obrazem v GHMP

V novém školním roce jsme poprvé vyrazili do galerie. Tentokrát sedmé třídy (7.A, 7.B) navštívily Galerii hlavního města Prahy (GHMP) –  Městskou knihovnu na Mariánském náměstí. S tamní edukátorkou jsme si prohlédli aktuální výstavu (Myšlení obrazem. Vizuální obrazy Miroslava Petříčka), která nám nabízela širokou škálu přístupů k umění. Setkání s uměním je dle filozofa Miroslava Petříčka událostí a výstava nám dávala možnost vnímat různorodost výtvarných forem od klasické nástěnné malby, přes instalaci či site specific umění, video nebo formu performance. Jednotlivá díla nebyla doprovázena vlastním textem, který by objasňoval jeho podstatu. Jako diváci jsme si tedy sami pokládali otázky, co pro nás umění v podobě vystavených děl znamená. Žáci po seznámení s výstavou pracovali ve skupinkách a snažili se výtvarně reagovat na nabízené formy umění. Při závěrečné prezentaci jsme se setkali nejen s fotografií, kresbou či prostorovou tvorbou, ale někteří žáci svůj názor velmi vhodně doplnili slovem.  Co žák – to názor a pohled na dané dílo. A o tom je svět umění. Může nás vybízet k zamyšlení – provokovat – může nás oslovit – znechutit – povzbudit….

Lenka Piechová


publikováno: 13. 11. 2023 21.16

zařazeno v: ,