Příspěvky z kategorie nezařazené

Organizace prvního týdne šk. rok 2021/2022

středa 1. 9. 2021 Slavnostní zahájení školního roku  Třídy 1. A, 1. B, 1.C a 1. D a přípravné třídy čekají na své třídní učitelky před školou (v 8:00) . Poté děti s paní učitelkou odcházejí do školy. Ve třídě proběhne testování žáků. Po ukončení zahajovací hodiny bude následovat schůzka s rodiči a děti odcházejí s doprovodem… View Article

datum: 27.8.2021 10.05

Organizace vyučování podle budov a ročníků (září 2020)

Společná pravidla Použít dezinfekci při vstupu do školy Větrat v kabinetech a třídách Shlukovat se co nejméně Chránit sebe a ostatní Pravidelně dezinfikovat společné prostory Nevstupovat do školy při podezření na virové onemocnění   Budova Žerotínova Školní vyučování začíná dne 1. září 2020. Děti vstupují do svých tříd v čase 7.30 – 7,55. Třídy 1. C a… View Article

datum: 28.8.2020 11.17