Pozvánka na společnou schůzku zákonných zástupců nově přijatých žáků do prvních tříd a přípravného ročníku.

Vážení rodiče,

srdečné Vás zveme na první společnou schůzku v naší škole. Setkání se uskuteční v pondělí 12. 6. 2023 v jídelně (vstup hlavním vchodem) v budově Chelčického 43.

Čas :
– 16:00 je pro budoucí přípravné třídy
– 16:30 je pro budoucí první třídy

Tento termín se týká pouze zákonných zástupců. Byli bychom rádi, kdyby se schůzka konala bez dětí. V případě, že se nemůžete dostavit, tuto skutečnost nám oznamte emailem, abychom věděli, že s Vámi ale můžeme počítat.

Program schůzky:

1) Seznámení s provozem školy a školní družiny – společná informace ze strany vedení školy.

2) S třídními učiteli následně zákonní zástupci pokračují v dalších tématech:

– Seznam pomůcek a vybavení do první třídy (rodiče obdrží)
– Orientační rozvrh dětí první den a první týden
– Individuální projednání podpůrných opatření pro žáky (na základě doporučení školského poradenského pracoviště – např. asistenti pedagoga).

PhDr. Pavel Ostap
reditel@chelcickeho.cz
ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3


publikováno: 7. 6. 2023 23.49

zařazeno v: