Organizace prvního týdne šk. rok 2022/2023

čtvrtek 1. 9. 2022

Slavnostní zahájení školního roku

Třídy 1. A, 1. B, 1. D a přípravné třídy čekají na své třídní učitelky před školou (v 8.00). Poté děti s učitelkou odcházejí do školy. Ve třídě proběhne uvítání a zahájení školního roku.

Po ukončení zahajovací hodiny bude následovat schůzka s rodiči a děti odcházejí s doprovodem domů přibližně po 9:00 nebo do školní družiny.

Třída 1. C (budova Žerotínova) má sraz před školou v 7.45 a třídní schůzku až po domluvě s třídní učitelkou v průběhu října.

Vzhledem k tomu, že se jedná o slavnostní okamžik, mohou do školy vstoupit výjimečně i rodiče prvňáčků a přípravných tříd.

Žáci ostatních tříd přicházejí do školy v čase 7.40 – 7.55. Po první hodině (8.45) odcházejí domů nebo do školní družiny.
Oběd je vydáván přihlášeným žákům v čase 11:00 – 12:00.

Školní družina: PŘIHLÁŠKY.

 

zbytek týdne

Od pátku 2. 9. jsou žáci se svými třídními učiteli, chodí žáci do školy přezuti a nosí řádně své pomůcky dle pokynů třídních učitelů.

PRVŇÁČCI A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:
V pátek končí vyučování po druhé vyučovací hodině. V pondělí a v úterý končí vyučování po třetí vyučovací hodině. Po vyučování mohou žáci odejít do školní družiny. Od středy 7. 9. je výuka dle rozvrhu.

DRUHÉ AŽ PÁTÉ TŘÍDY
Od 2. 9. (pátek) mají žáci prvního stupně 3 vyučovací hodiny. Konec vyučování bude v průběhu čtvrté hodiny. Vyučování dle rozvrhu je od úterý 6. 9. 2022.

2. STUPEŇ
Od 2. 9. (pátek) do 6. 9. mají žáci 4 vyučovací hodiny a v průběhu páté odchází na oběd a domů. Vyučování dle rozvrhu je od úterý 6. 9. 2022 – tento týden ještě bez odpoledního vyučování.

Začleňování žáků z Ukrajiny do školního prostředí
Žáci, kteří byli přijati již v průběhu minulého školního roku a navštěvovali kurzy češtiny pro cizince, mají teď možnost si připomenout český jazyk během dvoutýdenního programu adaptačních skupin a opakovacích intenzivních kurzů. V letošním roce získají další jazykovou podporu.

Noví žáci dostanou také nabídku intenzivních kurzů češtiny pro cizince, jejichž organizace by se měla připravit od 7.9.2022.


publikováno: 24. 8. 2022 22.32

zařazeno v: