Organizace prvního týdne šk. rok 2023/2024

pondělí 4. 9. 2023

Slavnostní zahájení školního roku

Třídy 1. A, 1. B a přípravné třídy čekají na své třídní učitelky před školou (v 8.00). Poté děti s učitelkou odcházejí do školy. Ve třídě proběhne uvítání a zahájení školního roku.

Po ukončení zahajovací hodiny bude následovat schůzka s rodiči a děti odcházejí s doprovodem domů přibližně po 9.00 nebo do školní družiny.

Třída 1. C a 1. D (budova Žerotínova) má sraz před školou v 7.45 a třídní schůzku v 18.00 na budově Žerotínova 36/1100.

Vzhledem k tomu, že se jedná o slavnostní okamžik, mohou do školy vstoupit výjimečně i rodiče prvňáčků a přípravných tříd. 

Žáci ostatních tříd přicházejí do školy v čase 7.40 – 7.55. Po první hodině (8.45) odcházejí domů nebo do školní družiny.
Oběd je vydáván přihlášeným žákům v čase 11.00 – 12.00.

Školní družina: PŘIHLÁŠKY.

 

zbytek týdne

Od úterý 5. 9. jsou žáci se svými třídními učiteli, chodí žáci do školy přezuti a nosí řádně své pomůcky dle pokynů třídních učitelů.

PRVŇÁČCI A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:
V úterý a středu končí vyučování po druhé vyučovací hodině. Ve čtvrtek a pátek končí vyučování po třetí vyučovací hodině. Po vyučování mohou žáci odejít do školní družiny.
Od následujícího pondělí je výuka dle rozvrhu.

DRUHÉ AŽ PÁTÉ TŘÍDY
Od 5. 9. do 6. 9. (úterý a středa) mají žáci prvního stupně 3 vyučovací hodiny. Konec vyučování bude v průběhu čtvrté hodiny. Vyučování dle rozvrhu je od čtvrtka 7. 9. 2023.

2. STUPEŇ
Od 5. 9. do 6. 9. (úterý a středa) mají žáci 4 vyučovací hodiny a v průběhu páté odchází na oběd a domů. Vyučování dle rozvrhu je od čtvrtka 7. 9. 2023 – tento týden ještě bez odpoledního vyučování.


publikováno: 28. 8. 2023 15.59

zařazeno v: