Společná schůzka rodičů budoucích prvních a přípravných tříd.

Vážení rodiče,

srdečné Vás zveme na první společnou schůzku v naší škole. Setkání se uskuteční v úterý 18. 6. 2024 čase 16:30 v jídelně (vstup hlavním vchodem) v budově Chelčického 43.

Tento termín se týká pouze zákonných zástupců. Byli bychom rádi, kdyby se schůzka konala bez dětí. V případě, že se nemůžete dostavit, tuto skutečnost nám oznamte emailem, abychom věděli, že s Vámi ale můžeme počítat.

Rozdělení do budov a kolektivů probíhá v současné době. Pokud Vaše dítě má doporučení ze školského poradenského pracoviště, prosíme o sdělení této skutečnosti, co nejdříve škole. Potřebujeme personálně zabezpečit školu na příští rok (asistenti, pedagogové, ale i pomůcky, atd.)

Program schůzky:

1) Seznámení s provozem školy a školní družiny
2) Seznam pomůcek a vybavení do první třídy
3) Orientační rozvrh dětí první den a první týden
4) Individuální projednání podpůrných opatření pro žáky (na základě doporučení školského poradenského pracoviště – např. asistenti pedagoga).

PhDr. Pavel Ostap
reditel@chelcickeho.cz
ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3


publikováno: 5. 6. 2024 18.06

zařazeno v: