Organizace prvního týdne šk. rok 2021/2022

středa 1. 9. 2021

Slavnostní zahájení školního roku

 Třídy 1. A, 1. B, 1.C a 1. D a přípravné třídy čekají na své třídní učitelky před školou (v 8:00) . Poté děti s paní učitelkou odcházejí do školy. Ve třídě proběhne testování žáků.

Po ukončení zahajovací hodiny bude následovat schůzka s rodiči a děti odcházejí s doprovodem domů přibližně po 9:00 nebo do školní družiny. Třída 1. C (budova Žerotínova) má třídní schůzku v 18:00 na budově Žerotínova 36/1100.

Vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádnou situaci a slavnostní okamžik, mohou do školy vstoupit výjimečně i rodiče prvňáčků a přípravných tříd, ale pouze na omezenou dobu a s ochranou úst a nosu – respirátory.

Žáci ostatních tříd přicházejí do školy v čase 7:40 – 7:55. Po první hodině (8:45) odcházejí domů nebo do školní družiny. Oběd je vydáván v čase 11:00 – 12:00.

Školní družina:  PŘIHLÁŠKY.

 

zbytek týdne

Od čtvrtka 2. 9. jsou žáci se svými třídními učiteli, žáci chodí do školy přezuti a nosí řádně své pomůcky dle pokynů třídních učitelů.

 

PRVŇÁČCI A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY:
Ve čtvrtek končí vyučování po druhé vyučovací hodině. V pátek a v pondělí končí vyučování po třetí vyučovací hodině. Po vyučování mohou žáci odejít do školní družiny.
Od úterý 7. 9. je výuka dle rozvrhu.

 

DRUHÉ AŽ PÁTÉ TŘÍDY
Od 2. 9. (čtvrtek) mají žáci prvního stupně 3 vyučovací hodiny. Konec vyučování bude v průběhu čtvrté hodiny. Vyučování dle rozvrhu je od úterý 7. 9. 2021.

 

2. STUPEŇ
Od 2. 9. (čtvrtek) do 6. 9. mají žáci 4 vyučovacích hodin a v průběhu páté odchází na oběd a domů. Vyučování dle rozvrhu je od úterý 7. 9. 2021 včetně odpoledního vyučování.

 

 

  

Povinnosti školy vycházející ze školských a hygienických předpisů k ochraně zdraví žáků (pravidla, testování, provoz školy)

Dle pokynů MŠMT probíhá testování (antigenními testy) dne 1. 9., 6. 9. a 9. 9. 2021. Bližší informace o postupu při testování Vám sdělíme po dodání testů do školy.

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.  Škola vede evidenci o ochranné lhůtě a termínech očkování, proto doporučujeme přinést již první den potvrzení o očkování).

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování. Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.

Každá osoba (děti, žáci, studenti, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.


publikováno: 27. 8. 2021 10.04

zařazeno v: