Safer Internet Day 2019

SID2019 EC InsafeINHOPE 250x143 - Safer Internet Day 2019

V letošním školním roce si opět připomínáme Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day). V tomto roce vychází na úterý 5. února. Na naší škole vyučujeme v sedmém ročníku povinný předmět Mediální výchova, v rámci kterého žáci, mimo jiné, podrobně probírají tématiku internetu. Zvláštní zřetel je pak věnován pravidlům bezpečného chování. Při této příležitosti, též v rámci opakování, žáci 8.A aktualizovali letáček obsahující patnáct nejdůležitějších pravidel, na která je třeba pamatovat, pakliže se chceme vyvarovat veškerým nástrahám. K tomu si rovněž připravili krátký kvíz a následně si sestavili náplň vyučovací hodiny týkající se tohoto tématu pro třídy prvního stupně, které v průběhu měsíce února navštíví. Děti tak řízenou diskuzí, besedou či kvízem provedou osvětu mezi žáky 3. až pátých tříd.

 


publikováno: 7. 2. 2019 14.24

zařazeno v: ,