Pracoviště Žerotínova

Kontakt:

Žerotínova 36,
Praha 3

telefon: 271 774 432

V budově se učí žáci od první do páté třídy. V přízemí školy je zřízena mateřská školka.
Po ukončení páté třídy budou žáci přecházet na ZŠ Chelčického.
Pro žáky 1. – 5. ročníku zůstaly na škole kvalifikované paní učitelky s krásným vztaham k dětem a zajišťují pro žáky klidné, příjemné a motivující prostředí ve vyučování. Tím, že jsou v budově pouze děti z MŠ a I. st. ZŠ je zajištěno bezpečné prostředí pro žáky, klid, rodinné zázemí a pohodové klima ve školní práci.
Ve škole funguje školní družina i školní jídelna.

Vybavení školy: tělocvična, hřiště ve vnitrobloku školy, počítačová učebna s 15 počítači připojených na internet, učebna s interaktivní tabulí, keramická dílna, učebna pro výtvarnou výchovu, cvičná kuchyňka

 

Školní jídelna ŽEROTÍNOVA
Provozní doba:
kuchyň 6:00 – 14:30
jídelna 11:30 – 13:30
Úřední hodiny (pí Věra Strieglová): strieglova (at) chelcickeho.cz
pondělí 7:00 – 9:00, 13:00 – 14:00
út – pá    7:00 – 9:00

Jídelníček


Družina

Školní družina tvoří přímou součást školy, má vlastní výchovný program s celou řadou zajímavých aktivit, které umožňují žákům strávit užitečně svůj volný čas. Naše školní družina je velmi oblíbená. Paní vychovatelky se snaží svým přístupem vytvořit dětem rodinné prostředí, děti, které tu tráví celé odpoledne, jsou velmi spokojené. V současné době má 4 oddělení pro 1. až 5. ročník. Odpolední činnost se zaměřuje na sportovní vyžití – pohybové hry, florbal, míčové hry – je využívána tělocvična i venkovní hřiště. Pro děti, které rády vyrábí, má k dispozici netradiční výrobní materiály, ze kterých vznikají krásné výrobky a vkusné dárečky. K oblíbeným akcím ŠD patří vánoční besídka s občerstvením, maškarní ples, pálení čarodějnic, oslava Dne dětí, celodenní a polodenní výlety, diskotéky, divdélka, přednášky ap. Organizace činnosti:

  • Ranní ŠD je v provozu od 6:30 hod. do 7:45 hod.
  • Odpolední od 11:40 hod. do 17:30 hod.
  • Vyzvedávání dětí 12:45 hod. až 14:00 hod. a 15:30 hod. až 17:30 hod., ve dnech, kdy jsou kroužky, vždy hned po kroužku, v pátek od 12:45 hod. bez omezení
  • Děti odcházejí domů podle zápisních lístků. Výjimku lze domluvit s p. vychovatelkou předem. Žák bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil , vychovatelka neodpovídá.

Plán družiny: BŘEZEN

Středa: 4. 3.
Družinový karneval
Konec v 15:45

Středa: 11. 3.
Kreativní dílna – dárky k zápisu
Konec 15:30 hod.

Středa: 18. 3.
Kino Aero „VELKÉ PŘÁNÍ“
Cena: 70 Kč návrat cca v 16:15
Ostatní: Vycházka

Středa: 25. 3.
Žlutá (4. +5. C) – solná jeskyně
S sebou do batohu:- malou svačinu, pití a převlečení.
(kraťasy a tričko)
Návrat cca v 16:30 hod.
Ostatní: Kreativní dílna – (dokončení dárků k zápisu)
Konec 15:30 hod.