Red Hand Day 2020

1423729139 rhd2015logo - Red Hand Day 2020

Den červené ruky (Red Hand Day) se koná každoročně, u příležitosti výročí přijetí Opčního protokolu, 12. února. Jedná se o mezinárodní akci, která vznikla jako protest proti zneužívání dětských vojáků po celém světě. Účastníci vyjadřují svou solidaritu s těmito dětmi červenými otisky dlaní. Do akce se každý rok zapojuje více než 100 zemí na celém světě. V České republice však tento den ještě není tak známý. Lidé po celém světě si připomínají problematiku spojenou se zatahováním dětí do ozbrojených konfliktů a jejich prací ve špatném prostředí, čímž dochází k porušování lidských práv. Odhaduje se, že takovýchto dětí pocházejících především ze Střední Afriky, Jihovýchodní Asie a Blízkého východu je okolo 300 tisíc.

 

Děti bývají hromadně unášeny ze svých domovů a své rodiny už často nikdy nespatří. Po naverbování následuje tvrdý fyzický výcvik, který často končí smrtí nejslabších jedinců. Poté přichází na řadu základní taktika boje a trénink se zbraněmi. Součástí přijetí mezi ostatní bojovníky bývá závěrečná zkouška, ve které musejí (často pod vlivem drog) zastřelit jednoho ze zajatců. Je méně známé, že více než třetinu dětských vojáků tvoří dívky. Ty musí často přežívat s menšími dávkami potravy než chlapci a častěji se také stávají oběťmi pohlavního zneužívání.

 

Děti, které projdou podobnými zážitky, nesou jejich následky po celý zbytek života. Usnadnit jejich začlenění do společnosti mají programy DDR, založené na třech základních principech: Disarmament (odzbrojení), Demobilization (vyčlenění z bojových jednotek, zjištění identity za účelem nalezení rodiny) a Reintegration (psychologická pomoc, poskytnutí základního vzdělání a zapojení do společnosti). (zdroj: www.lidska­prava.cz)

1455549779 rhd2016 00 250x188 - Red Hand Day 2020

 

Uvědomujeme si vážnost tohoto problému a tak již sedmým rokem se k této iniciativě přidává, jako jedna z mála, i naše škola a nezapomínáme si toto téma připomenout.

 


publikováno: 12. 2. 2020 7.00

zařazeno v: ,