Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2019 – 2020  ZDE

Oznámení o přijetí nespádových žáků ZDE

 

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

předem bych Vám rád poděkoval za výběr naší školy. V současné době stále probíhá přijímací řízení do prvních tříd, vyřizování odkladů i podávání žádostí o přijetí do přípravné třídy. Celkem se k zápisu dostavilo 150 dětí (včetně 11 odkladů a 19 žádostí o přijetí do přípravné třídy).

Přijímací řízení do prvních tříd
Na naší škole budeme v příštím školním roce určitě otevírat 3 první třídy. Z toho dvě na hlavní budově a jednu na budově Žerotínova. Celková maximální kapacita těchto tříd je 90 žáků. Do 3. května 2019 škola oznámí rozhodnutí o přijetí vyvěšením na školním webu a úředních deskách školy. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá poštou.

V budově Chelčického se v tuto dobu zvažuje otevření i další první třídy. Tím by se kapacita navýšila na 120 žáků v prvním ročníku. Pro otevření této třídy jsme si dali spodní hranici 100 přijatých dětí, které nastoupí do prvních tříd.

Rozdělení dětí do budov a tříd
Po ukončení správního řízení budeme řešit zařazení žáků do budov a tříd. Rozhodnutí o přijetí do školy nezakládá nárok na zařazení do budovy Chelčického nebo Žerotínova a je výhradně v kompetencích školy. Snažíme se respektovat Vaše stanovisko, ale v současné době máme 34-37 potenciálních zájemců o budovu Žerotínova, přičemž všichni bydlí v dané lokalitě.

Aby bylo možné co nejdříve rozhodnout o přijetí dětí do naší školy a následné rozdělení do tříd, žádám tímto rodiče dětí, které byly u více zápisů, popř. jim nevyhovuje plánované zařazení do tříd a rozhodnou se tedy pro jinou školu než naši, aby tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámili škole písemně (vzali svoji žádost o přijetí na naši školu zpět).

Přípravná třída a odklady
Odklady vyřizujeme průběžně, jak jsou škole doručovány potřebná doporučení (lékař + PPP). Zároveň probíhá shromažďování žádostí o přijetí do přípravné třídy. Žádáme rodiče, aby dodali škole poklady co nejdříve. Při nedodání doporučení z poradny a vyřízení odkladu škola nebude moci Vaše děti přijmout.

Děkuji

PhDr. Pavel Ostap
ředitel školy


publikováno: 17. 4. 2019 16.54

zařazeno v: