Aktuální informace a podmínky pobytu dětí I. a II. stupně ve škole – aktualizováno 4.6.2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků druhého stupně,

níže uvádíme podmínky k docházce dětí do školy od 8. 6. 2020 na pravidelné konzultace.

 • Žáci, kteří budou školu navštěvovat se musí škole závazně nahlásit do středy 3.6. Následně při nástupu pak předat vyplněné čestné prohlášení (ke stažení ZDE) Bez čestného prohlášení nemohou být žáci do školy vpuštěni.
 • Žádáme rodiče, aby oznámili třídním učitelům případně kanceláři školy (jméno žáka, třída), že se budou zúčastňovat pravidelných konzultací. Bez přihlášení nebudou přiděleni do skupin a nemusí být do školy vpuštěni.
 • Žáci budou od 8.6. docházet do školy na pravidelné konzultace v trvání dvou hodin (120 minut) v pravidelné přidělené dny.  Smyslem konzultace je uzavření školního roku, setkání s učiteli vybraných předmětů a vyklizení osobních věcí ze třídy, skříněk a šaten. Nejedná se o klasické vyučování. Bližší informace jednotlivým třídám následně předá třídní učitel.
 • Žáci se potkávají s ostatními žáky z jiných skupin co nejméně.
 • Děti používají roušky, které si nosí z domu (2 na den). Dezinfekci škola bude zajišťovat, nedoporučujeme, aby děti nosily nějaké dezinfekční prostředky, kterými mohou ohrozit zdraví své i spolužáků při nevhodné manipulaci.
 • Příchod ranních skupin začíná v 8.40 a vstupují dle rozpisu uvedeným níže. Příchod odpoledních skupin začíná ve 12.00 a vstupují opět dle níže uvedeného rozpisu. Vždy jsou žáci vyzvednuti před školou třídním učitelem v určený čas, tedy nevstupují do školy sami.
 • Skupiny II. stupně docházející na konzultace nebudou mít zajištěno školní stravování.
 • Rodiče nevstupují do školy, při vyzvedávání respektují harmonogram ukončení programu skupiny nebo písemně informují o individuálním odchodu v požadovaný den.
 • Při zjištění zvýšené teploty  nebo dalších příznaků nějakého onemocnění je dítě odesláno domů (předáno zákonnému zástupci nebo pověřené osobě). Rodiče v případě podezření na onemocnění COVID – 19 kontaktují telefonicky dětského lékaře nebo hygienickou stanici.
 • Rozpis tříd zde bude uveden dne 4.6.2020

MŠMT – Pokyn – ochrana_zdraví_ZŠ

korona vstup 8 6 2020 250x313 - Aktuální informace a podmínky pobytu dětí I. a II. stupně ve škole - aktualizováno 4.6.2020

korona odchody 8 6 2020 250x301 - Aktuální informace a podmínky pobytu dětí I. a II. stupně ve škole - aktualizováno 4.6.2020

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků prvního stupně,

níže uvádíme podmínky k docházce dětí do školy od 25. 5. 2020.

 • Žáci, kteří budou školu navštěvovat se musí škole závazně nahlásit do 18.5. (přihláška ke stažení ZDE) a následně při nástupu pak předat vyplněné čestné prohlášení (ke stažení ZDE) Bez čestného prohlášení nemohou být žáci do školy vpuštěni.
 • Žádáme rodiče odeslat vyplněnou a podepsanou přihlášku třídním učitelům a nebo doručit do školy na recepci na hlavní budově (recepce na hlavní budově je otevřena od 8:00 – 13:00).
  Případně lze též vhodit do schránky, která je umístěna u branky hlavní budovy školy (učitelský vchod vedle Riapsu).
 • Žáci budou od 25.5. umístěni do skupin, které budou mít pevné složení pro celé období.
 • Žáci se potkávají s ostatními žáky z jiných skupin co nejméně. Skupiny mohou být složeny z žáků z různých tříd. Nejedná se o klasické vyučování jako v běžném školním režimu, náplň je v zásadě stejná jako u domácího vzdělávání založená na stejném zadání jako mají ti, kteří zůstávají doma.
 • Děti používají roušky, které si nosí z domu (2 na den). Dezinfekci škola bude zajišťovat, nedoporučujeme, aby děti nosily nějaké dezinfekční prostředky, kterými mohou ohrozit zdraví své i spolužáků při nevhodné manipulaci.
 • Každá skupina má přiřazeny své pedagogické pracovníky, kteří zůstávají v kontaktu pokud možno jen se svou skupinou po celé období
 • Skupina pobývá ve škole v čase od 7.30 (přesný čas příchodu po skupinách je uveden níže) –  do odpoledního ukončení (dle organizačních možností školy opět v časovém rozestupu po skupinách – uvedeno níže), které je dáno organizací odchodů dětí ze školy ve skupinách po deseti minutách.
 • Oběd proběhne dle níže uvedeného harmonogramu školy v čase 11.00 – 14.00.
 • Vyzvedávání žáků je nutné nastavit tak, aby se na recepci nepotkávaly skupiny větší než 15 dětí. Když děti budou odcházet ze školy samy (bez vyzvedávání rodiči), musí to být dojednáno písemně předem. Pak není čas vyzvednutí nijak limitován.
 • Rodiče nevstupují do školy, při vyzvedávání respektují harmonogram ukončení programu skupiny nebo písemně informují o individuálním odchodu v požadovaný den.
 • Při zjištění zvýšené teploty  nebo dalších příznaků nějakého onemocnění je dítě odesláno domů (předáno zákonnému zástupci nebo pověřené osobě). Rodiče v případě podezření na onemocnění COVID – 19 kontaktují telefonicky dětského lékaře nebo hygienickou stanici. 

MŠMT – Pokyn – ochrana_zdraví_ZŠ

Provozní řád – koronavir 2020

korona vstup 250x288 - Aktuální informace a podmínky pobytu dětí I. a II. stupně ve škole - aktualizováno 4.6.2020

korona obědy 250x311 - Aktuální informace a podmínky pobytu dětí I. a II. stupně ve škole - aktualizováno 4.6.2020

korona odchody 250x272 - Aktuální informace a podmínky pobytu dětí I. a II. stupně ve škole - aktualizováno 4.6.2020

korona žerotínka 250x295 - Aktuální informace a podmínky pobytu dětí I. a II. stupně ve škole - aktualizováno 4.6.2020


publikováno: 12. 5. 2020 17.18

zařazeno v: