Balíček okamžité pomoci Pražana

Úlevy na školních výdajích pro rodiny ve finanční tísni

Balíček okamžité pomoci Pražana pomůže rodičům:

 • Stravné zdarma – v mateřských, základních a středních školách
 • Školné zdarma – v mateřských školách a základních uměleckých školách
 • Družiny zdarma – na základních školách

nebo

 • Příspěvek z fondu solidarity – finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků, které pořádá škola (škola v přírodě, akce pořádané školou, školní kroužky etc.).O úlevu můžete požádat pokud: 
 1. Je Vaše škola zapojena do projektu Balíček okamžité pomoci Pražana.
 2. Dítě/žák/žákyně má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy.
 3. Vaše domácnost se ocitla alespoň v jedné z následujících situacích:
 • pobíráte příspěvek či doplatek na bydlení,
 • pobíráte okamžitou dávku v hmotné nouzi,
 • pobíráte přídavek na dítě,
 • pobíráte dávky pěstounské péče,
 • čelíte exekuci/insolvenci,
 • pobíráte dávky pěstounské péče,
 • po zaplacení nákladů na bydlení zbyde domácnosti méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Pravdivost údajů uvedených v žádosti stvrzuje žadatel čestným prohlášením v žádosti. Pokud se situace žadatelů v průběhu čerpání úlevy změní, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost škole.

Termíny:
Do konce 11. měsíce roku 2023 doručte vyplněnou žádost do kanceláře školy
(osobě pověřené administrací této pomoci).

Žádosti ke stažení zde: 

Žádost o úlevy na stravném, školném, družině (ZDE). Žádost je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole. Podává se jednou na období do konce školního roku 2023/24.

Žádost o Příspěvek z Fondu solidarity (ZDE). Žádost  je třeba vyplnit, vytisknout a doručit škole.

Může být žádáno průběžně.

Ředitel Vás do konce roku 2023 vyrozumí, zda může být Vaší žádosti vyhověno.
Po schválení žádosti Vám bude od tohoto termínu prominuta úplata ve školním roce 2022/2023. Na již uplynulé období nelze tato opatření vztáhnout.

Podrobnější informace naleznete na stránkách vaší školy a na  Pomoc Pražanům (praha.eu)

Příspěvek na školní a mimoškolní aktivity pomůže i s úplatou za kroužek DDM nebo ZUŠ

 • na podrobnosti se informujte přímo u konkrétní instituce, kterou Vaše dítě navštěvuje

Více informací o pomoci s dopady inflace nejslabším rodinám naleznete zde: Pomoc Pražanům (praha.eu)

 

 • Podporu schválilo Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022 umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením, které jsou zřízené městskými částmi hl. m. Prahy, na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. 

 

Podrobná pravidla poskytnutí dotace ke stažení zde:

BALÍČEK rodiče – děti pravidla žádosti (2022/2023)

Pomoc Pražanům – směrnice ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3  (1.11.2022)


publikováno: 27. 9. 2022 17.07

zařazeno v: