Informace k návratu žáků do škol od 30.11.2020

Budova Chelčického

Ve škole panují přísná hygienická opatření. Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce, mají zakrytá ústa a nos. Doporučujeme, aby se i před školou všichni pohybovali se zakrytými ústy a nosem. V průběhu výuky se bude ve třídách častěji větrat, doporučuje vhodné oblečení.

Na hlavní budově se vrací od 30.11.2020 do školy celkem 22 tříd a dalších 6 pokračuje v distančním vzdělávání.
Na prvním stupni a v přípravné třídě končí prezenční vyučování dle platného rozvrhu od 1.9.2020.

Žáci druhého stupně se vyučují podle upraveného rozvrhu.
8.C a deváté třídy se trvale vyučují v prezenční formě.
V rotačním režimu se střídají 6. – 8. třídy –  týden prezenční výuky / týden distanční výuky. Během distanční výuky zůstává v platnosti dosavadní rozsah on-line výuky.

Týdenní cyklus prezenční výuky:
Sudý týden (od 30.11. a  14.12.) .-  8.B, 8.A, 7.C a 7.A.
Lichý týden (od 7.12. a 21.12)  – 7.B, 6.C, 6.B a 6.A

ZDE je odkaz na upravený rozvrh tříd druhého stupně prezenční výuky platný od 30.11.2020 (na prvním stupni končí vyučování dle platného rozvrhu beze změn).

Harmonogram příchodu tříd do školy

Je nutné dodržovat předem daný čas a vchod. Třídy prvního stupně jsou vyzvedávány před školou pedagogickými pracovníky. Třídy druhého stupně vcházejí samostatně pod pedagogickým dohledem, v žádném případě se v šatně nezdržují.

Režim školní družiny a vyzvedávání dětí

Z organizačních a protiepidemiologických důvodů není ranní družina otevřena. Škola musí zachovat homogenitu třídních skupin. Z toho důvodu nemůžeme zajistit provoz školní družiny pro pátý ročník. Školní družina končí v 17.00.

rozpis obedu chelcickeho od 30 11 - Informace k návratu žáků do škol od 30.11.2020

rozpis chelcickeho 30 11 - Informace k návratu žáků do škol od 30.11.2020

Budova Žerotínova 

Od 30.11.2020 se obnovuje výuka na celém prvním stupni. Do budovy Žerotínova bude docházet 6 tříd.

Ve škole panují přísná hygienická opatření. Při vstupu do školy si všichni dezinfikují ruce, mají zakrytá ústa a nos. Doporučujeme, aby se i před školou všichni pohybovali se zakrytými ústy a nosem. V průběhu výuky se bude ve třídách častěji větrat, doporučuje vhodné oblečení.

Na prvním stupni končí prezenční vyučování dle platného rozvrhu od 1.9.2020.

 

Harmonogram příchodu tříd do školy

Je nutné dodržovat předem daný čas a vchod. Třídy prvního stupně jsou vyzvedávány před školou pedagogickými pracovníky.

 

Režim školní družiny a vyzvedávání dětí

Z organizačních a protiepidemiologických důvodů není ranní družina otevřena. Škola musí zachovat homogenitu třídních skupin. Z toho důvodu nemůžeme zajistit provoz školní družiny pro pátý ročník déle než do 14.00. Třída 4.C končí v 16.00. Ostatní třídy je zajištěn provoz do 17.00.

 

Doporučujeme z důvodů minimalizace kontaktů ve škole u recepce dodržovat doporučené odchody skupin mezi 15.30 – 16.00 (viz tabulka), jednotlivci mohou odcházet dle individuální domluvy s ped. pracovníkem, ale mimo čas hromadných odchodů skupin. 

rozpis zerotinova 30 11b - Informace k návratu žáků do škol od 30.11.2020

rozpis zerotinova druzina 30 11b - Informace k návratu žáků do škol od 30.11.2020


publikováno: 25. 11. 2020 19.48

zařazeno v: