Informace k provozu školy v týdnu od 4.1.2021

Od 4. ledna do odvolání dochází ke změně provozu ve škole.
První a druhé třídy včetně přípravného ročníku docházejí školy na prezenční výuku dle harmonogramu.
Školní družina je v provozu pouze v odpoledních hodinách do 16:30.

Ostatní třídy mají distanční výuku. On-line vyučování probíhá dle rozvrhu od 4.1.2021 prostřednictvím aplikace Teams.
Zadávání úkolů pro nadcházející týden proběhne do pondělí prostřednictvím školních webových stránek.

V případě, že bude docházet problémům se zapojením žáků do on-line výuky, je třeba se spojit s třídními učiteli a společně hledat řešení. Distanční výuka je povinná, řídí se školním řádem a pokyny MŠMT. Škola může v současné době zapůjčit cca 15 počítačů. Vyzvednutí je třeba domluvit předem s kanceláří školy nebo třídními učiteli.

Výuka ve škole se stále řídí hygienickými pravidly. Žáci mají zakrytá ústa a nos.

V případě zájmu o vyzvedávání školních obědů je nutné kontaktovat hospodářku ŠJ, jinak mají všichni žáci obědy odhlášeny.

 

Provoz v týdnu od 4.1.2021 – budova Chelčického 

Vzhledem k přísným hygienickým opatřením na oddělené skupiny v tomto týdnu není otevřena ranní družina. Nástup dětí do školy bude podle harmonogramu. Rodiče ráno nevstupují do prostoru šaten.

Vyučování probíhá podle rozvrhu, pouze bez TV a HV. Vyzvednout žáky lze po obědě nebo individuálně ze školní družiny nebo po písemné domluvě s třídním učitelem.

Při vyzvedávání dětí prosíme rodiče, aby se v prostoru šatny zdržovali co nejméně a vždy se zakrytými ústy a nosem. Po nahlášení jména dítěte je vhodné čekat před vstupem do školy.

rozpis od 41 chelcickeho - Informace k provozu školy v týdnu od 4.1.2021

 

Provoz v týdnu od 4.1.2021 – budova Žerotínova 

Vzhledem k přísným opatřením na oddělené skupiny v tomto týdnu není otevřena ranní družina.

Vyučování probíhá podle rozvrhu, pouze bez TV a HV. Vyzvednout žáky lze po obědě (dle harmonogramu) nebo individuálně ze školní družiny nebo po písemné domluvě s třídním učitelem.

Prosíme rodiče, aby se ve školní budově zdržovali co nejméně a vždy se zakrytými ústy a nosem. Po nahlášení jména dítěte je vhodné čekat vstupem do školy. V dalším období se organizace může změnit v závislosti na dalším uvolňování opatření.

rozpis od 41 zerotinova - Informace k provozu školy v týdnu od 4.1.2021


publikováno: 13. 11. 2020 17.01

zařazeno v: