Pokyny ŠJ Žerotínova pro zákonné zástupce a žáky ZŠ od 12.4.2021

Stravování pro žáky na distanční výuce

Za zvýšených hygienických podmínek nabízí školní jídelna odběr obědů i žákům na distanční výuce. Do budovy je vstup povolen pouze s respirátorem.

Výdej oběda bude umožněn každý den od 12:50 – 13:15 hodin

Oběd bude vydáván do vlastní nádoby u výdejního okénka (vchod z ulice Koldínova) zvoňte na kuchyň.

Bezprostředně po odebrání oběda žáci opustí školní prostor a následně i okolí školy.

  • od 12.4. do 16.4. budou mít děti ve školním stravování oběd odhlášený automaticky. Pokud máte o stravování zájem, musíte vašeho syna/vaši dceru přihlásit.
  • od 19.4. budou žáci automaticky přihlášený, proto musíte obědy opět odhlásit předem vždy do pátku do 14:00 hodin kdy končí termín objednání oběda na další týden.

Stravování pro žáky prezenční výuky

  • od 12.4. do odvolání budou mít děti ve školním stravování oběd automaticky přihlášený.

Pokud nemáte o stravování zájem, musíte vašeho syna/vaši dceru odhlásit. Odhlášení můžete provést jedním z těchto způsobů:

  • přes portál Strava.cz nejpozději vždy do pátku do 14:00 hodin, kdy končí termín objednání stravy na další týden.
  • telefonicky 271 774 384 (od 7:00-11:00) 
  • emailem na adresu strieglova@chelcickeho.cz
  • Na týž den může být oběd odhlášen pouze (v případě mimořádné události, nemoci aj.) do 8:00 hodin přes strava.cz nebo telefonicky 271 774 384

Neomluvený, neodhlášený oběd propadá a strávník hradí v plné výši!

V jídelně bude zajištěn dohled, je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy. Je potřeba mít respirátor.

Jídelní lístek je k dispozici na webových stránkách školy.


publikováno: 9. 4. 2021 15.30

zařazeno v: