Preventivní program k tématu alkoholu

Během měsíce února navštívily všechny tři šesté třídy preventivní program na téma alkoholu. Tentokrát se program neuskutečnil ve školních lavicích, ale třídy postupně vyrazily do Fun Arény na Praze 1. Všem zúčastněným se otevřel nevídaný zážitek. Již od vstupních dveří jsme se objevili v jiném světě plném fosforeskujících barev a prostoru jak z fantasy v kombinaci s kyber světem. Umělecký prostor k nám dýchal také ve stylu graffiti. S celou třídou 6.C nás to ohromilo. A to jsme ještě netušili, co nás všechno čeká. Lektoři na nás byli velmi dobře připraveni. Svižně a s nadšením se s námi pustili do první zastávky preventivního programu – zamyšlením se nad tématem alkoholu. Vznikly tak myšlenkové mapy toho, co je alkohol, proč lidé pijí alkohol a jaké jsou jeho negativní účinky. V průběhu společné zahajovací části si žáci mimo jiné prohlédli na fotografiích, jak alkohol působí na nejvíce postižené orgány lidského těla – např. mozek a játra. Vyzkoušeli si také poznat a rozdělit druhy alkoholu, včetně zařazení do tabulek uvádějících procentuální obsah alkoholu. Zabrousili jsme také do matematiky, když jsme měli vypočítat, kolik piv by člověk musel vypít, aby byl srovnatelný s procentem alkoholu v 5-ti panácích.

Jednotlivé aktivity na sebe velmi dobře navazovaly a žákům tak efektivně nabízeli široký pohled na problematiku alkoholu. Myšlenkou mimo jiné bylo poučení a vědomí, co vše se může stát a jak nejlépe v daných situacích reagovat.

Díky edukačně – zábavné aktivitě Drunk Busters a za použití speciálních brýlí, které navozují stav opilosti, jsme si mohli na vlastní kůži a bez následků vyzkoušet jaká je reakce člověka po požití alkoholu. Celá třída byla rozdělena na dvě skupiny, které si vyzkoušely opičí dráhu či jemnou motoriku. Zpomalené reakce a tempo, nepřesná koordinace – to byly pocity, které zažil každý, kdo nasadil ony brýle. Někdo měl pocit zmatenosti, cesty z kopce – jiný se nemohl trefit míčem do koše či sestavit slovo z písmen. Ale všichni jsem měli zážitek – velký zážitek, který nelze popsat, ale prožít na vlastní kůži. Závěrečná část programu se nesla v duchu zpětné vazby, společného shrnutí tématu alkoholu. Všichni, kteří se zúčastnili, obdrželi certifikát o absolvování programu. Pak už nás čekala jen společná fotografie na polaroid a cesta zpět do školy.

Za celou třídu 6.C, ale i další dvě šesté třídy bych ráda poděkovala pí učitelce Zuzce Novákové, která se na preventivním programu podílela s dalšími lektory. Děkujeme za zážitky.

Za celu třídu 6.C Lenka Piechová


publikováno: 28. 2. 2024 12.46

zařazeno v: ,