Safer Internet Day 2020

SID2020 Save the date no border 250x144 - Safer Internet Day 2020

V letošním školním roce si opět připomínáme Den bezpečnějšího internetu (Safer Internet Day). V tomto roce vychází na úterý 11. února. Na naší škole vyučujeme v sedmém ročníku povinný předmět Mediální výchova, v rámci kterého žáci, mimo jiné, podrobně probírají tématiku internetu. Zvláštní zřetel je pak věnován pravidlům bezpečného chování. Při této příležitosti, též v rámci opakování, žákyně 9.A aktualizovaly letáček obsahující patnáct nejdůležitějších pravidel, na která je třeba pamatovat, pakliže se chceme vyvarovat veškerým nástrahám. K tomu si rovněž připravily krátký kvíz a následně si sestavily náplň vyučovací hodiny týkající se tohoto tématu pro třídy 3. až 6. ročníku, které v průběhu měsíce února navštíví. Děti tak řízenou diskuzí, besedou či kvízem provedou osvětu mezi žáky třetích až šestých tříd.

 


publikováno: 11. 2. 2020 10.53

zařazeno v: ,