Sdělení zákonným zástupců žáků ZŠ a MŠ Chelčického – úvodní třídní schůzky

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že současná pandemie COVID – 19 komplikuje situaci Vám i škole, připravili jsme základní informace v tomto sdělení, abychom se mohli vyhnout hromadnému setkávání během třídních schůzek. V případě, že nebudete cítit potřebu osobně navštívit školu nebo nebudete školou přímo vyzváni, není nutné osobně školu během třídních schůzek navštívit.

V případě, že bude nutné, abyste osobně komunikovali s pedagogickými pracovníky školy, objednejte se prostřednictvím rezervačního systému na konkrétní čas ke konkrétnímu pedagogovi. Bez objednání prostřednictvím rezervačního systému nebo jiné cesty (např. telefonicky prostřednictvím kanceláře školy) není možné konzultace navštívit.

Sdělení ze strany školy:

 1. Škola je připravena spustit on-line vyučování, bude-li nařízeno nebo vynuceno situací v jednotlivých třídách. V takovém případě se stává povinné pro vyučující i žáky ve formě, která bude uvedena na školním webu.

  – Základní informace o zadání práce (vyučování offline) bude sdělováno 1x týdně prostřednictvím školních stránek + souběžně na úřední desce na obou budovách)

  – On-line vyučování prostřednictvím aplikace TEAMS probíhá v rámci školních licencí na Microsoft office, které mají zdarma všichni žáci školy (obdrželi přístupová hesla na školní email a k tomu náležející aplikace -TEAMS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, FORMS atd.)

  – Účast na on-line vzdělávání je pro žáky povinná a neúčast bude muset být omlouvána rodiči (telefonicky kanceláři školy, emailem třídnímu učiteli, ale vždy zapsat do žákovské knížky včetně důvodu absence).

  – Vzhledem k častému zapomínání přihlašovacích údajů pro vstup do školního emailu, budou žáci informováni prostřednictvím třídních učitelů o možnosti zadat si pro reset hesla jiný osobní email nebo email rodičů.

 2. Epidemiologickou situaci ve třídách (karanténa, výskyt covid-19 nebo jiných infekčních onemocnění) oznamuje škola zákonným zástupcům prostřednictvím webu a především třídních učitelů.
 3. Pro plynulou komunikaci se školou je vhodné nastavit funkční emailové spojení.
 4. Po dohodě se zřizovatelem a MŠMT je jednáno o ředitelském volnu před podzimními prázdninami ve dnech 26-27.10.2020. Důvodem jsou dokončovací práce na stavbě a zároveň prodloužení přerušení výuky může napomoci řešit epidemiologickou situaci ve školních budovách. Pro nižší ročníky (přípravnou třídu, 1. – 3. třídy) bychom zajistili dohled  v čase 7.30 – 15.00.
 5. Pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí budou školou pořízeny k zapůjčení notebooky na základě smlouvy mezi školou a zákonným zástupcem (škola je postupně pořizuje ale jen v omezeném množství).
 6. Organizace zájmové činnosti (kroužky) je v důsledku pandemie pozastavena nebo omezena do odvolání.
 7. Volby do školské rady proběhnou ve dvoudenním termínu mezi daty 18.11. – 3.12. dle aktuálního vývoje pandemie a svolání dalších třídních schůzek.

Žádáme zákonné zástupce o:

 • Seznámení se se školním řádem (https://www.zschelcickeho.cz/uredni-deska/, popř. je k dispozici na recepci školy)
 • Průběžné sledování webových stránek popřípadě úřední desky nemají-li zákonní zástupci přístup k internetu.
 • Účastnit se voleb do školské rady s možností navrhnout kandidáta zastupujícího rodiče (viz https://www.zschelcickeho.cz/zakladni-skola/rada-skoly/)
 • Zapojení do výzkumu klimatu ve škole (mapa školy). S možností návrhů, co zlepšit, změnit a zmapovat aktuální situaci.

 

Další informace budou předány zákonným zástupcům prostřednitvím třídních učitelů.


publikováno: 1. 10. 2020 16.11

zařazeno v: