Výprava za legorobotikou a programováním

V rámci výuky Informatiky jsme s 5. ročníky (5.A, 5. D a 5. B) navštívili výukový program Legorobotiky a programování na Klinice techniků, který vedli lektoři z DDM Ulita. Jednotlivé třídy si během posledních únorových a prvních březnových dnů vyzkoušely práci ve vizuálním programovacím jazyku Scratch, který dětem umožňuje první seznámení s programováním formou animací. Během připraveného programu nás čekal nelehký úkol – a to sestavit a posléze naprogramovat legorobota. Každá dvojice ve třídě si poradila po svém. Pečlivě a s odhodláním se pustila do sestavování „svého lego-robo-auta“. Bylo úžasné pozorovat, jak mezi dětmi funguje spolupráce a nadšení z podařené práce. S úsměvem mohu dodat, že všem se podařilo sestavit auto, které na konci výukového programu nejen dobře vypadalo, ale také bylo dětmi naprogramováno a rozpohybováno. Doufám, že si všechny třídy užily zajímavou zkušenost, tak jako já.

Lenka Piechová


publikováno: 27. 3. 2023 21.27

zařazeno v: ,