Výukový program 3D tisku a počítačové grafiky

Když s 5. ročníky na legorobotiku v rámci informatiky, tak se 8. ročníky (8.B, 8. C a 8.A) v rámci výtvarné výchovy na 3D tisk a počítačovou grafiku. A opět do Kliniky techniků pod taktovkou DDM Ulita. Tak zněla moje výzva pro třídy. Žáci z osmých ročníků se tak postupně vystřídali na výukovém programu, který tentokrát propojoval výtvarnou a digitální oblast vzdělávání. Během dvou hodin si žáci vyzkoušeli nejen práci s 3D pery jako varianty tvorby v 3D prostoru, ale měli také možnost nahlédnout do světa 2D a 3D grafických programů. Vyzkoušeli si program Z-Brush pro 3D malbu a organickou modelaci nebo program pro trojrozměrnou počítačovou grafiku Blender. Mimo to měli možnost seznámit se s prací na grafickém tabletu v programu GIMP či vytvořit vizuální dílo za pomocí umělé inteligence.

Lenka Piechová


publikováno: 27. 3. 2023 21.30

zařazeno v: ,