Oznámení o rozhodnutí o přijetí do prvních tříd školního roku 2018-2019

Ke dni 17.4. 2018 oznamuje škola rozhodnutí o přijetí žáků (dle přidělených čísel u zápisu) v příloze.
Písemně vyhotovené rozhodnutí bude k vyzvednutí v termínech 9.-11. května 2018 na recepci školy.

Správní řízení u ostatních žáků ještě stále pokračuje. Škola žádá rodiče o součinnost a včasnou informaci o rozhodnutí nastoupit do jiné školy. Informaci zašlete na email: ostap@email.cz .

Správní řízení týkající se přípravné třídy bylo přerušeno do shromáždění všech žádostí s potřebnými dokumenty do 30. dubna 2018.

PhDr. Pavel Ostap
ostap@gentlemail.cz
ředitel ZŠ a MŠ Chelčického, Praha 3

Oznámení o rozhodnutí o přijetí 2018 – 2019 – spádové děti, sourozenci

Oznámení o rozhodnutí o přijetí 2018 – 2019 – II

——————————–
K zápisu se dostavilo 145 dětí, 10 žádá odklad a 17 přijetí do přípravné třídy.
Do prvních tříd škola přijme maximálně 90 žáků (30 v budově Žerotínova).
Žádáme rodiče, kteří jsou rozhodnuti o nástupu do jiné školy (mají informace o přijetí), aby tuto informaci sdělili škole co nejrychleji.
V příloze je k vyplnění tzv. zpětvzetí žádosti o přijetí do školy, kterým lze zastavit správní řízení o přijetí do první třídy.
Pomůžete tím škole a zejména ostatním žadatelům, kteří by mohli být odmítnuti.
V případě, že se děti nedostanou v prvním kole, určitě bude probíhat postupné doplňování tříd, jakmile se škola dozví, že někteří přijatí žáci nenastoupí.
PhDr. Pavel Ostap

 

 


Zápis dětí k povinné školní docházce vycházející z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se koná na hlavní budově školy (Chelčického 43/2614) v termínu: 4. a 5. dubna v časech 14.00 – 18.00.

K zápisu přicházejí všechny děti, které dovrší 6 let do 31. srpna 2018. Zápis do prvních tříd se týká i dětí starších, které již odklad měly.

Děti, které dovrší 6 let věku v období září – prosinec 2018, mohou být přijaty pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

Přednostně jsou přijímáni děti ze spádové oblasti školy.

Více viz:
Vnitřní směrnice školy – Přijímání žáků do prvních tříd, tříd dle § 16 školského zákona (mikrotřídy pro žáky s SPU) a přípravné třídy ze dne 21.2. 2018- zápis do ZŠ 2018

Odklad povinné školní docházky

Rodiče žádají o odklad povinné školní docházky (nejlépe spádové) školu s následujícími vyjádřeními:

1. Odborného lékaře

2. Školského poradenského zařízení

Žadatelé o odklad přicházejí v termínu zápisu nejlépe již s vyjádřením školského poradenského zařízení a s vyjádřením odborného lékaře. Doporučujeme rodičům předem konzultovat s MŠ.

Doporučujeme obstarat si dříve potvrzení lékaře, a toto pak oznámit ve školském poradenském zařízení při žádosti o vyjádření, kde lékařskou zprávu pak většinou podpoří ve zrychleném řízení.

Pro předejítí komplikacím s vázáním místa v MŠ pro děti s odkladem, do je nanejvýš vhodné spěchat a mít žádost i potvrzení přímo u zápisu (4. a 5. 4.) nebo, co nejdříve po něm.

Přijímaní dětí do přípravné třídy školy

Do přípravné třídy jsou přijímáni žáci na základě žádosti zákonných zástupců s odkladem školní docházky a na doporučení školského poradenského pracoviště. Po shromáždění všech podkladů k rozhodování ředitele (žádost o přijetí s rozhodnutím o odkladu) bude zahájeno správní řízení se všemi žadateli.

Termín předání žádostí škole je nejpozději do pátku 27. dubna 2018.

V případě většího zájmu budou žáci vybíráni dle níže uvedených kritérií. V případě shody budou losováni za přítomnosti zástupce školské rady a vedení školy.

Přednostně jsou přijímáni žáci v tomto pořadí dle těchto kritérií (tato kritéria se vztahují pouze k přípravné třídě):

1) zapsaní do první třídy ve škole ZŠ a MŠ Chelčického Praha 3 …..30 bodů

2) z městské části Praha 3 …..30 bodů

3) hlásící se z MŠ při škole (MŠ Žerotínova) ….. 5 bodů

4) sourozenec je žákem školy ….. 10 bodů


Školské poradenské zařízení

(k posouzení odkladů, doporučení k přijetí do přípravné třídy)

PPP – Lucemburská 40, Praha 3 – Mgr. Táňa Široňová

V Praze dne  20.2.2018                                                                                                         PhDr. Pavel Ostap


publikováno: 9. 4. 2018 9.00

zařazeno v: , ,